Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ
Những thông tin đáng chú ý ngày 23/3/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 27/3/2009, Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại phòng số 343 – tầng 3 – Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng – Từ Liêm – Hà Nội.

* Ngày 3/3/2009, Citigroup Global Market Ltd (CGML) và Citigroup Global Market – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) đã bán 5.330 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 997.746 cổ phiếu, chiếm 4,99%/vốn điều lệ.

* Ngày 3/3/2009, Citigroup Global Market Ltd (CGML) và Citigroup Global Market – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (mã SGH-HOSE) đã bán 3.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 333.100 cổ phiếu, chiếm 18,86 %/vốn điều lệ.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, ngày 20/3/2009, phiên đấu giá 2.845.500 cổ phần của Công ty Du lịch Bình Thuận đã được bán hết với giá đấu thành công bình quân đạt 10.071 đồng/cổ phiếu, tổng trị giá thu được là 28.656.500.000 đồng.

* Từ 16/2/2009 – 27/2/2009, Văn phòng Tỉnh Ủy Bình Định – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) đã mua 454.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.053.528 cổ phiếu, chiếm 24,85 %/vốn điều lệ.

* Từ 16/3/2009, Công ty Cổ phần Mai Lan – tổ chức có liên quan đến ông Bùi Quang Mẫn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giấy Viễn Đông (mã VID-HOSE) đã mua 300.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 443.000 cổ phiếu, chiếm 2,07%/vốn điều lệ.

* Từ 19/3/2009 – 19/6/2009, ông Nguyễn Đức Hải anh trai bà Nguyễn Thị Kim Anh, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT-HOSE) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch còn 0 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân.

* Từ 23/3/2009 – 27/3/2009, ông Nguyễn Minh Tiến – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn Liên (mã UNI-HOSE) đăng ký mua 1.500 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.522 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (mã PJT-HOSE) thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách đại hội cổ đông năm 2009 do công ty cần có thời gian chuẩn bị đầy đủ các báo cáo tại đại hội.

* 20/5/2009 là ngày chính thức giao dịch 650.000 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã DPC-HOSE) với tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 6.500.000.000 đồng.

* Từ 12/03 – 16/3/2009, ông Trần Nguyên Hùng – thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã SFI-HOSE) đã bán 1.800 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.934 cổ phiếu, chiếm 0,21% vốn cổ phần, nhằm phục vụ tài chính gia đình.

* Từ 25/3/2009 – 25/6/2009, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã FMC-HOSE) đăng ký mua lại 497.530 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhằm góp phần bình ổn giá cổ phiếu FMC.

* Từ 27/2/2009 -13/3/2009, Đặng Thành Duy con trai ông Đặng Phước Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) đã mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.300.000 cổ phiếu.

* Ngày 20/3/2009 – 20/4/2009, ông Đặng Phước Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) đăng ký mua 600.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 4.100.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ 20/3/2009 – 20/4/2009, Đặng Thành Duy con trai ông Đặng Phước Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) đăng ký mua 400.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 2.700.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã PVI-HASTC) thông báo thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Deloitte để lập báo cáo kiểm toán tài chính của Tổng công ty năm 2009 trình đại hội đồng cổ đông.

* Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã PVI-HASTC) thông báo Hội đồng Quản trị đang triển khai xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung ông Bùi Vạn Thuận, Tổng giám đốc PVI giữ chức vụ Uỷ viên Hội đồng Quản trị (đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thay ông Lê Văn Hùng) và bầu ông Nguyễn Đình Lâm làm ủy viên Hội đồng Quản trị PVI thay ông Nguyễn Tiến Dũng (đại diện phần vốn góp của PVFC). Ngày 5/4/2009 sẽ có kết quả ý kiến của cổ đông.

* Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã PVI-HASTC) thông báo Hội đồng Quản trị đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, ủy viên Hội đồng Quản trị làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay ông Lê Văn Hùng – có hiệu lực từ ngày 1/4/2009) và bầu ông Tôn Thiện Việt, ủy viên thường trực Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị – có hiệu lực từ ngày 14/3/2009.

* Sàn Hà Nội thông báo, ngày 15/4/2009 sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty Máy và Phụ tùng (Machinoimport) với số lượng cổ phần chào bán là 5.640.890. Thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc bắt đầu ngày 24/3/2009 đến ngày 8/4/2009. Công ty Máy và Phụ tùng có vốn điều lệ 386.386.000.000 đồng, trụ sở chính tại 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công ty kinh doanh trong lĩnh vực chính như: sản xuất, kinh doanh phụ tùng ô tô, xe máy;…

* Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 200.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (mã NGC-HASTC). Tổng giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 2.000.000.000 đồng

* Ngày 10/3/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 1 – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long (mã STL-HASTC) đã bán 245.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.037.400 cổ phiếu.

* Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG Pipe (mã VGS-HASTC) được niêm yết bổ sung 5.599.710 cổ phiếu với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 55.997.100.000 đồng.

* Từ 11/2/2009 – 11/3/2009, ông Trần Văn Quý – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (mã VFR-HASTC) đã mua 13.200 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 30.700 cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam Việt thông báo các nghiệp vụ kinh doanh sau khi điều chỉnh: môi giới chứng khoán; lưu ký chứng khoán.

*  Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng thông báo các nghiệp vụ kinh doanh sau khi điều chỉnh: môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (TAS) thông báo bổ nhiệm ông Trịnh Văn Toàn làm Phó tổng giám đốc công ty.

* Công ty Chứng khoán Cao Su (RUBSE) thông báo các nghiệp vụ kinh doanh sau khi thay đổi: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán. Hoạt động lưu ký chứng khoán được thực hiện theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán.

* Công ty Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) thông báo thành lập Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Minh – Chi nhánh Tp. HCM -phòng 603, lầu 6, tòa nhà Fideco, số 81-83-83B-85 Hàm Nghi, quận 1, Tp.HCM. Phạm vi hoạt động gồm: môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán.

* Ngày 19/3/2009, kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Du lịch Lâm Đồng, không có nhà đầu tư nào tham gia đăng ký, theo Điều 13 Quyết định số 25/SGDHCM-PĐG ngày 2/3/2009 ban hành quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Du lịch Lâm Đồng, do không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành.

Hải Yến
theo VNE

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009