Những thông tin đáng chú ý ngày 23/2/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE) thông báo, căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103023045, đăng ký thay đổi lần 3 của Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/02/2009, ông Nguyễn Đình Lâm và ông Nguyễn Khuyến Nguồn thay thế ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Vũ Thị Ngọc Lan trong nhóm người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam.

* Ngày 16/3/2009, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) sẽ đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Dinh Thống Nhất – số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – quận 1, Tp.HCM nhằm báo cáo kết quả họat động và phương hướng phân phối lợi nhuận năm 2008, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2009; báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2008 và thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ, sử dụng vốn tự có, sửa đổi điều lệ, thay đổi niên độ kế toán, thànhh lập công ty trực thuộc, mở rộng mạng lưới, miễn nhiện thành viên hội đồng quản trị.

* Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS-HOSE) đã có công văn gửi HOSE xin gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4/2008 đến hết ngày 28/2/2009 do công ty đang làm thủ tục chuyển giao 70% vốn của Công ty TNHH Bào bì Thực phẩm Quốc tế cho nhà đầu tư mới, do vậy công ty cần có thời gian để kiểm tra đối chiếu số liệu và chuyển giao vốn. Hiện nay nhà đầu tư vẫn đang kiểm toán số liệu chuyển giao nên công ty chưa thể hoàn thành báo cáo tài chính.

* Từ 2/12/2008 – 11/2/2009, Red River Holding – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) đã mua 550.020 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.070.630 cổ phiếu, chiếm 6,90% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC-HOSE) thông báo về kế hoạch tài chính năm 2009 với sản lượng tiêu thụ đạt 162.000 tấn; doanh thu đạt 2.755 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng. Kế hoạch tài chính sẽ được trình đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới phê duyệt.

* Từ 19/2/2009 – 19/3/2009, ông Vũ Quang Khánh – thành viên Hội đồng Quản trị – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco (mã VIP-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 38.286 cổ phiếu, chiếm 0,064% vốn cổ phần.

* Dự kiến ngày 29/3/2009, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE) sẽ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

* Từ 20/8/2008 – 17/02/2009, bà Phan Thị Mỹ Lệ, vợ ông Phạm Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC-HOSE) đăng ký bán 90.000 cổ phiếu, số cổ phiếu đã bán là 6.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 104.005 cổ phiếu, chiếm 1,25% vốn điều lệ.

* Từ 14/10/2008 – 14/2/2009, ông Nguyễn Trí Dũng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC-HOSE) đăng ký bán 13.900 cổ phiếu, đã bán 7.900 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 26.000 cổ phiếu, chiếm 0,31% vốn điều lệ.

* Dự kiến từ 18/3/2009 – 30/3/2009, Công ty Cổ phần Nam Việt (mã ANV-HOSE) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tham gia góp 29% vốn thành lập Công ty Cổ phần DAP số 2 Vinachem và đầu tư khai thác mỏ Crômit.

* Ngày 28/3/2009, Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương (mã SCD-HOSE) sẽ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009 nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, định hướng kế hoạch năm 2009 và các nội dung khác.

* Từ 19/2/2009 – 10/3/2009, Tổng công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất nhập khẩu Bình Định – sở hữu 35,39% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) chào bán 495.000 cổ phiếu BMC với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 4.950.000.000 đồng.

* Dự kiến ngày 26/3/2009, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (mã CNT-HOSE) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

* Công ty Cổ phần Dabaco Việt Nam (mã DBC-HASTC) thông báo vốn điều lệ mới của công ty là 177.000.000.000 đồng.

* Dự kiến ngày 10/4/2009, Công ty Cổ phần Nông dược HAI (mã HAI-HASTC) họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009 với tỷ lệ thực hiện 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết.

* Dự kiến ngày 28/3/2009, Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm (mã HCC-HASTC) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 với tỷ lệ phân bổ quyền 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết.

* Từ 15/1/2009 – 15/2/2009, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM (mã STC-HASTC) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, đã mua 73.000 cổ phiếu do thời gian mua bị hạn chế, số cổ phiếu hiện có là 158.400 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM (mã STC-HASTC) thông báo bà Đặng Phương Chi – thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng công ty.

* Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM (mã STC-HASTC) thông báo bà Nguyễn Thị Thảo – ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó giám đốc công ty được bầu làm Kế toán trưởng kể từ ngày 1/1/2009. Việc bầu bổ sung ủy viên Hội đồng Quản trị sẽ được tiến hành tại đại hội đồng cổ đông năm 2009.

* Từ 3/11/2008 – 2/2/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL-HASTC) đã mua 61.700 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ là 61.700 cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư.

* Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM (mã SSM-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 39,2 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 133,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 7,3 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 10,42 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 3.785 đồng, EPS quý 4 đạt 2.682 đồng.

* Ngày 21/3/2009, Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG Pipe (mã VGS– HASTC) họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009 với tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 phiếu biểu quyết tại hội trường công ty, Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

*  Ngày 31/3/2009, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS-HASTC) họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

* 30/3/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Công trình do tỉnh Đồng Nai bảo lãnh phát hành đợt 2/2005 (mã DNAA0205-HOSE) với lãi suất thanh toán 8,8%/năm.

* 30/3/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Công trình do tỉnh Đồng Nai bảo lãnh phát hành đợt 3/2005 (mã DNAA0305-HOSE) với lãi suất thanh toán 8.00%/năm.

* 2/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã TP1_0406-HASTC) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,75%/năm  – 1 trái phiếu nhận 8.750 đồng.

* 2/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã TP1A1006-HASTC) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,75%/năm – 1 trái phiếu nhận 8.750 đồng.

* 2/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã CP1_0304-HASTC) lãi suất 8,40%/năm – 1 trái phiếu được nhận 108.400 đồng.

* 2/3/2009 là ngày hủy niêm yết và ngừng giao dịch trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã CP1_0304-HASTC) lãi suất 8,40%/năm do trái phiếu đến thời gian đáo hạn.

Q

* 2/3/2009 là ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng phát triển Việt Nam phát hành (mã HB0810020-HASTC) kỳ hạn 2 năm, lãi suất 7,50%/năm – 1 trái phiếu được nhận 7.500 đồng.

* 2/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4A1604-HASTC) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 8,59%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.590 đồng.

* 2/3/2009 là ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng phát triển Việt Nam phát hành (mã TP4A0906-HASTC) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,75%/năm  – 1 trái phiếu được nhận 8.750 đồng.

Hải Yến
theo VnEconomy

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009