Những thông tin đáng chú ý ngày 2/2/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Tính đến ngày 22/1/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 16.732 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC-HOSE) xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 đến ngày 12/2/2009, do công ty mới đưa Nhà máy dầu Phú Mỹ đi vào hoạt động trong tháng 11/2008. Do đó, công ty cần có thời gian để tập hợp số liệu kế toán của Nhà máy dầu Phú Mỹ làm cơ sở để lập báo cáo tài chính quý 4/2008 và năm 2008 của toàn công ty.

* Từ 15/1/2009 – 21/1/2009, ông Nguyễn Quang Phước Sơn – chồng bà Hoàng Thị Minh Hoà – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (mã SJ1-HOSE) đã bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Ngày 16/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) họp Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2007 và 2008 với nội dung họp dự kiến: báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ MAFPF1; báo cáo của ngân hàng giám sát; trình bày kế hoạch hoạt động của quỹ trong năm 2009 và những vấn đề khác.

* Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (mã ALT-HOSE) công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 đạt gần 188,16 tỷ đồng.  Lợi nhuận sau thuế năm đạt 11,083 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 2.909 đồng.

* Từ 24/12/2008 – 12/1/209, Công ty Dynamic Invest Group Limited  – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl (mã VPL-HOSE) đã mua 1.245.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 10.591.080 cổ phiếu – chiếm 10,591% vốn điều lệ .

* Ngày 14/1/2009, ông Nguyễn Thanh Nghĩa  – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) đã mua 121.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 486.230 cổ phiếu, chiếm 6% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã PNC-HOSE) đã có công văn gửi HOSE xin gia hạn ngày công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2008 đến 18/02/2009, do công ty có 5 công ty thành viên và hệ thống bán lẻ hoạt động trên toàn quốc cần thời gian để tổng hợp báo cáo.

* Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (mã PJT-HOSE) đã có công văn gửi HOSE xin gia hạn ngày công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2008 đến 28/02/2009, do công ty có hai đơn vị trực thuộc cần thời gian để hợp nhất báo cáo tài chính.

* Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã DNP-HOSE) đã có công văn gửi HOSE xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 4 năm 2008 đến ngày 12/02/2009, vì lý do tình hình thu thập các chứng từ liên quan đến chi phí đầu vào của năm 2008 chưa hoàn tất.

* Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (mã VPK-HOSE) đã có công văn xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 chậm nhất là ngày 15/2/2009, do công ty đang triển khai cài bản quyền Windows 2008 nên gây sự cố đến hệ thống phần mềm kế toán của công ty. Vì vậy công ty không hoàn thành kịp báo cáo tài chính quý 4/2008 theo quy định.

 

* Ông Nguyễn Hữu Đường – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã DPC-HOSE) đã mua 1.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.200 cổ phiếu, chiếm 0,05% vốn điều lệ.

* Tổng công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE) công bố ông Hà Thái Sơn là người được PVF ủy quyền làm người công bố thông tin của Tổng công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí Việt Nam.

* Từ 21/1/2009 – 28/2/2009, bà Phạm Quỳnh Anh mẹ bà  Ngô Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) dự kiến mua 4.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 23.395 cổ phiếu, nhằm  tăng cổ phần nắm giữ.

* Từ 19/12/2008 – 26/12/2008, ông Lê Xuân Hoàng – thành viên Hội đồng Quản trị – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha S.G (mã ASP-HOSE) đã bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 357.660 cổ phiếu.

* Ngày 16/01/2009, Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (mã SHC-HOSE) đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký niêm yết bổ sung 709.550 cổ phiếu của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.

* Ngày 16/1/2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường và Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh (mã DAC-HASTC) về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết và số vốn phát hành thêm.

* Từ 15/1/2009 – 15/2/2009, ông Nguyễn Đình Uy – Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã CMC-HASTC) dự kiến mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 52.500 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ 15/1/2009 – 15/2/2009, ông Vũ Tuấn Anh – Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã CMC-HASTC) dự kiến bán 6.200 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 5.020 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HASTC) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 đến ngày 15/2/2009, do thời hạn nộp báo cáo tài chính quý 4 – 2008 trùng vào dịp Tết nguyên đán, hơn nữa Tổng công ty có 55 đầu mối trong việc hợp nhất báo cáo tài chính nên việc nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 không đúng theo thời hạn quy định.

* Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST-HASTC) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 đến hết ngày 27/2/2009, do cuối năm công ty phải kiểm kê tài sản, vật tư, hàng hóa và đối chiếu, xác nhận công nợ với các khách hàng nên mất rất nhiều thời gian, do vậy, công ty không hoàn thành được báo cáo tài chính quý 4/2008 theo đúng quy định.

 

* Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (mã SD8-HASTC) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 đến hết ngày 5/2/2009, do công ty thực hiện thi công xây lắp nhiều công trình như Thủy điện Nậm Chiến, Nhà máy xi măng Hạ Long, Nhà máy xi măng Hoàng Mai ở các địa bàn xa nơi trụ sở chính của công ty nên việc kiểm kê, tập hợp chứng từ để lập báo cáo quyết toán quý 4/2008 không hoàn thành được theo đúng thời hạn quy định.

* Ngày 16/1/2009, ông Vũ Tuấn Anh – thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần CMC (mã CMC-HASTC) đã bán 6.200 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.020 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân CMC.

* Từ 21/12/2008 – 21/1/2009, ông Phan Lê Tân – thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần  Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (mã VSP-HASTC) đã bán 9.600 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Công ty Cổ phần Ngân Sơn (mã NST-HASTC) xin trân trọng thông báo, tên miền Website thay đổi mới của Công ty Cổ phần Ngân Sơn là: nganson.vn.

* Ngày 3/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4A0804-HASTC) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,4%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.400 đồng.

* Ngày 3/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã TP4A0606-HASTC) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,75%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.750 đồng.

* Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Nhà Hà Nội thông báo đóng của phòng giao dịch Hàng Trống trực thuộc trụ sở chính tại địa điểm 71B phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt công bố về việc mở đại lý nhận lệnh: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Tây Hà Nội – toà nhà 18T1 Khu đô thị Trung Hoà, Nhân Chính, Hà Nội.


theo VNeconomy

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009