Tin vắn chứng khoán ngày 22/10 bởi Nguyễn Quang

Những thông tin đáng chú ý ngày 22/10/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ 22/10/2008 – 22/4/2009, bà Phạm Thị Xuân Lan, vợ ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 219.050 cổ phiếu – chiếm 0,87% vốn điều lệ, nhằm đầu tư cổ phiếu.

* Từ 21/10/2008 – 21/12/2008, bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HOSE) đăng ký mua 5.500 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 20.000 cổ phiếu nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu.

* Từ 21/4/2008 – 16/10/2008, ông Kiều Chí Công, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) đã bán 17.400 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 10.000 cổ phiếu.

* Từ 14/7/2008 – 14/10/2008, ông Lê Văn Tam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đã mua 65.800 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 294.450 cổ phiếu – chiếm 0,98% vốn điều lệ.

* Từ 22/10/2008 – 31/12/2008, ông Hoàng Văn Chung, Uỷ viên Hội đồng Quản trị – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP-HOSE) đăng ký bán 9.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ lên 7.500 cổ phiếu nhằm phục vụ việc gia đình.

* Ngày 16/10/2008, UBND Tp.HCM đã có công văn đến Thanh tra Cục thuế thành phố về việc kiểm tra quyết toán thuế từ năm 2005 đến năm 2007 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (mã BBT-HOSE) và công văn đến Chánh thanh tra thành phố về việc thanh tra toàn diện Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

* Ngày 9/10/2008, Citigroup Global Market Financial Products Ltd (CGMFL) cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (mã LAF-HOSE) đã bán 43.750 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 486.720 cổ phiếu – chiếm 8,39% vốn điều lệ.

* Ngày 9/10/2008, Citigroup Global Market ltd (CGML) & Citigroup Global Market Financial Products Ltd (CGMFL) – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thủy Sản số 4 (mã TS4-HOSE) đã bán 56.560 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.227.231 cổ phiếu – chiếm 14,49% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) công bố chấp thuận đơn xin rút khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của bà Nguyễn Thị Hương Lan và bầu bổ sung bà Mai Hương Nội giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị thay thế bà Nguyễn Thị Hương Lan kể từ ngày 10/10/2008.

* Ngày 20/10/2008, bà Phạm Thị Liên – Uỷ viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí Tp.HCM (mã HMN-HOSE) đã bán 90.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 114.500 cổ phiếu, chiếm 0,54% vốn điều lệ.

* Từ 5/9/2008 – 5/10/2008, ông Lê Sỹ Tiến – Phó giám đốc Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng (mã MCV-HOSE) đăng ký bán 3.000 cổ phiếu nhưng không bán được do phải đi công tác xa, số cổ phiếu nắm giữ là 5.714 cổ phiếu – chiếm 0,083% vốn điều lệ.

* Từ 22/10/2008 – 22/1/2009, bà Nguyễn Thị Cảnh, mẹ ông Nguyễn Duy Luân – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (mã DDM-HOSE) đăng ký bán 69.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 0 cổ phiếu nhằm cân đối tài chính gia đình.

* Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HASTC) thông báo ông Lê Thế Sơn được ủy quyền làm “Nhân viên công bố thông tin” của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, việc ủy quyền này có hiệu lực cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

* Từ 22/10/2008 – 21/11/2008, ông Phạm Quốc Cường – thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (mã VTC-HASTC) đăng ký bán 2.400 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 30 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HASTC) công bố doanh thu bán hành và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt hơn 37 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng năm 2008 đạt hơn 111,7 tỷ đồng, tăng 2% so với kế hoạch cả năm 2008. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 1,26 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đạt hơn 4,007 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.671,5 đồng.

* Ngày 17/10/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận đăng ký niêm yết 13,6 triệu cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã LGC-HASTC).

* Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (nã SJC-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 53,6 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2008 đạt 133,421 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập trong quý 3 đạt gần 2,926 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2008 đạt hơn 6,3 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã HPC-HASTC) vừa công bố trong quý 3/2008, tổng doanh thu của HPC đạt 16,310 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 37,533 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 3 lỗ 88,996 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 85,859 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Nam Vang (mã NVC-HASTC) vừa công bố, trong quý 3/2008, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của NVC đạt 698,432 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt hơn 2.428,073 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 7,27 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 52,886 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 9 tháng đạt 3.305 đồng.

* Từ 24/9/2008 – 15/10/2008, bà Phạm Ngọc Anh – Phó tổng giám đốc kiêm Uỷ viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà (mã MEC-HASTC) đã bán 25.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ là 32.343 cổ phiếu nhằm giải quyết nhu cầu tài chính gia đình.

* Từ 10/6/2008 – 10/9/2008, Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà (mã SCC-HASTC) uỷ quyền cho Công ty Chứng khoán VNS mua 5.900 cổ phiếu, số cổ phiếu quỹ sau khi thực hiện giao dịch 5.900 cổ phiếu.

* Từ 21/10/2008 – 21/11/2008, bà Lương Thúy Hà – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HASTC) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến lên 33.339 cổ phiếu nhằm bổ sung chứng khoán TNG.

* Từ 21/10/2008 – 21/11/2008, bà Lý Thị Liên – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HASTC) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến lên 70.173 cổ phiếu nhằm bổ sung chứng khoán TNG.

* Từ 21/10/2008 – 21/11/2008, ông Chu Thuyên – Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HASTC) đăng ký mua 8.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến lên 88.000 cổ phiếu nhằm bổ sung chứng khoán TNG.

* Từ 30/10/2008 – 30/11/2008, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HASTC) đăng ký mua lại 2.820 cổ phiếu của nhân viên thôi việc làm cổ phiếu quỹ.

* Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HASTC) thông báo ông Huỳnh Bá Dưỡng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc từ ngày 14/10/2008 đến ngày 04/02/2011.

NGUYỆT ÁNH

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009