Tin vắn chứng khoán ngày 2/10 bởi Nguyễn Quang

Những thông tin đáng chú ý ngày 2/10/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Doanh thu tháng 8/2008 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HOSE) đạt 233,724 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 1.870.334 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tháng 8/2008 đạt 1,826 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 20,722 tỷ đồng.

* Từ 19/9/2008 – 24/9/2008, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sàn Gòn Thương Tín – cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam – VF1 (mã VFMVF1-HOSE) đã bán 2.826.330 chứng chỉ quỹ, số chứng chỉ quỹ nắm giữ còn 2.826.330 chứng chỉ quỹ – chiếm 2,83% vốn điều lệ.

* Tính đến ngày 25/9/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 7.506 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 50 triệu chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 25/9/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 6.065 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 25/9/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 20.285 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 100 triệu chứng chỉ quỹ.

* Từ 1/10/2008 – 30/12/2008, ông Vũ Hồng Dương – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (mã HDC-HOSE) đăng ký bán 3.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 8.954 cổ phiếu – chiếm 0,11% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Công ty Cổ phần Thương mại – Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) thông báo ông Hoàng Tiến Thành thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/10/2008 để nhận nhiệm vụ khác.

* Ngày 12/11/2008, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE) sẽ trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5%/mệnh giá (1 cổ phần được nhận 500 đồng) và bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 20% (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới).

* Từ 2/10/2008 – 10/10/2008, ông Nguyễn Văn Phước em ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thuỷ sản Bến Tre (mã FBT-HOSE) đăng ký bán 537.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 400 cổ phiếu.

* Từ 2/10/2008 – 26/11/2008, bà Hồ Thị Nam Chi – vợ ông Trương Võ Văn Chính – Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin ắc quy miền Nam (mã PAC-HOSE) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 59.030 cổ phiếu.

* Từ 2/10/2008 – 30/12/2008, Hiệp hội mía đường Lam Sơn – Thanh Hóa do ông Lê Văn Tam làm đại diện – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đăng ký bán 508.580 cổ phiếu nhằm cơ cấu vốn đầu tư.

* Từ 22/7/08 – 22/09/08, ông Lưu Tường Giai – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển (mã GMD-HOSE) đã bán 50.000 cổ phiếu nhằm cân đối tài chính gia đình.

* Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT-HOSE) thông báo chuyển trụ sở đến địa chỉ mới: Tầng 4, tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, Tp.HCM.

* Ngày 25/9/2008, Credit Suisse (HongKong) Ltd., – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã HDC-HOSE) đã bán 260.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 440.000 cổ phiếu – chiếm 5,41% vốn điều lệ.

* Từ 25/8/2008, bà Phạm Kiều Diễm – thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Pin ắc quy miền Nam (mã PAC-HOSE) đã bán 2.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 23.670 cổ phiếu.

* Từ 29/8/2008 – 29/9/2008, Công ty TNHH Cavico Việt Nam – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xây dựng công trình ngầm (mã CNT-HASTC) đã bán 218.800 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 533.200 cổ phiếu – chiếm 10,88%/ tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

* Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HASTC) đã chấp thuận đơn xin thôi việc của bà Nguyễn Hồng Hạnh, chức vụ Kế toán trưởng của công ty kể từ ngày 01/10/2008.

* Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HASTC) thông báo bổ nhiệm ông Trần Cao Sơn – Phó trưởng phòng Kế toán giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/10/2008.

* Từ 29/8/2008 – 26/9/2008, Công ty Grinling International Limited do ông Lê Đức Sơn – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (mã TLC-HASTC) đã bán 3.000.000 cổ phiếu nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ 1/10/2008 – 30/10/2008, ông Vương Minh Hải – em trai ông Vương Ngọc Sơn – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Transco (mã TJC-HASTC) đăng ký bán 3.100 cổ phiếu nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Từ 23/9/2008 – 24/9/2008, bà Nguyễn Thị Thu Hà vợ ông Phùng Minh Tuân – Uỷ viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ-HASTC) đã bán 20.000 quyền mua cổ phiếu, số cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu nắm giữ còn 39.370 cổ phiếu và 6.246 quyền.

* Từ 3/10/2008 – 31/10/2008, ông Khương Đức Dũng – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà Yaly (mã SDY-HASTC) dự kiến bán 4.000 cổ phiếu nhằm sử dụng chi tiêu gia đình.

* Từ 23/9/2008 – 25/9/2008, ông Đỗ Phú Hùng – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ-HASTC) đã bán 10.000 quyền, số cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu nắm giữ còn 16.180 cổ phiếu và 786 quyền nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Ngày 10/10/2008 là ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ (mã TP1A3905-HASTC) do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành, kỳ hạn 5 năm với lãi suất 8,75%/năm.

* Ngày 10/10/2008 là ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ (mã TP1A1704-HASTC) do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành có kỳ hạn 5 năm với lãi suất 8,50%/năm.

* Ngày 8/10/2008 là ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 17/2004 (mã TP1_1704-HASTC) doKho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành với lãi suất 8,50%/năm.

NGUYỆT ÁNH