Những thông tin đáng chú ý ngày 20/3/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) thông báo doanh thu 2 tháng đầu năm 2009 của toàn công ty đạt 51 tỷ đồng, bằng 17% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 14,5 tỷ đồng, đạt 19,3% so với kế hoạch cả năm 2009.

* Ngày 17/3/2009, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận chào bán 1.867.799 cổ phiếu phổ thông ra công chúng cho Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn (mã GMC-HOSE). Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, công ty phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.

* Từ 23/3/2009 – 29/4/2009, ông Trần Thanh Tân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam đăngký mua 50.000 chứng chỉ quỹ Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VFMVF4-HOSE),nâng số chứng chỉ quỹ nắm giữ lên 50.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,062%vốn điều lệ qũy nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân.

* Từ23/3/2009 – 29/4/2009, ông Trần Thanh Tân – Chủ tịch Hội đồng Quản trịkiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) đăng ký mua 50.000 chứng chỉ quỹ Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1- HOSE), nâng số chứng chỉ quỹ nắm giữ sau giao dịch lên 250.000 chứngchỉ quỹ, chiếm 0,0025% vốn điều lệ qũy nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tưcá nhân.

* Ngày 18/3/2009, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán đã ban hành quyếtđịnh thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động số 89/UBCK-GPdo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 23/1/2008 và giấy chứngnhận đăng ký hoạt động lưu ký số 11/UBCK-GPLK do Chủ tịch Ủyban Chứng khoán cấp ngày 23/1/2008 của Công ty Cổ phần Chứngkhoán Thiên Phú (TPS).

* Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS-HOSE)đã có công văn đề nghị gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính quý4 năm 2008 đến hết ngày 31/3/2009, đây là lần thứ 4 công ty gia hạn báocáo tài chính quý 4/2008 do công ty đang có sự thay đổi về nhân sự (kếtoán trưởng). Vì thế, công ty không thể hoàn thành báo cáo tài chínhhợp nhất.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS-HOSE) bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 18/3/2009 do công ty này đã vi phạm mục 1.1.d khoản 1 điều 19 chương V Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc không chấp hành đúng thời hạn nộp báo cáo định kỳ.

* Ngày 2/4/2009, Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới (mã BT6-HOSE)thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông hội trường Công ty Cổ phần Bêtông 620 Châu Thới – Km 1877, quốc lộ 1K, xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnhBình Dương.

* Dự kiến ngày 28/4/2009, Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 9 (mã VE9-HASTC)tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại số 6, đường HùngVương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhằm thông qua báocáo tài chính năm 2008, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009,…

* Từ 16/9/2008 – 16/3/2009, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM – tổ chức có liên quan đến bà Phạm Thị Minh Hiền – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) đăng ký bán 456.250 cổ phiếu nhưng không bán được do giá thị trường không phù hợp với chiến lược của Tổng công ty. Số cổ phiếu đang nắm giữ là 656.250 cổ phiếu, chiếm 9,69% vốn cổ phần.

* Từ 27/2/2009 – 13/3/2009, ông Đặng Phước Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) đã mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 3,5 triệu cổ phiếu, chiếm 20,588% vốn điều lệ.

* Từ 10/3/2009 – 13/3/2009, ông Nguyễn Thành Thảo -chồng bà Nguyễn Anh Phượng, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Phân bón Hóa Sinh (mã HSI-HOSE) đăng ký mua 2.000 cổ phiếu, đã mua 1.000 cổ phiếu, do đã đặt đủ lệnh mua 2.000 cổ phiếu nhưng chỉ khớp lệnh được 1.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 141.600 cổ phiếu, chiếm 1,42% vốn điều lệ.

* Từ 9/3/2009 – 16/3/2009, bà Phạm Thị Mai Duyên – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) đã mua 26.810 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu đang nắm giữ lên 1.446.661 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ 18/3/2009 – 18/4/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)do ông Nguyễn Văn Khải – cổ đông nội bộ, Trưởng Ban kiểm soát SSI – thành viên Hội đồng Quản trị – Tổng giám đốcCông ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HASTC) đăng ký mua 331.300 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau giao dịch lên 700.050 cổ phiếu, chiếm 10%/ vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (mã HNM-HASTC)công bố bầu bổ sung ông Hà Quang Tuấn làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội và công ty sẽ báo cáo thông qua tại  đại hộiđồng cổ đông thường niên năm 2009.

* Từ 18/3/2009 – 18/4/2009,ông Trần Trọng Hữu – Uỷ viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Côngty Cổ phần Kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc (mã PVG-HASTC) dự kiến mua 5.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ.

* 27/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã TP1A0805-HASTC) với lãi suất 8,8%/năm – 1 trái phiếu được nhận  8.800 đồng.

* 27/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã CP071213-HASTC) với lãi suất 7%/năm – 1 trái phiếu được nhận  7.000 đồng.

* 27/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã TP1_0606-HASTC) với lãi suất 8,75%/năm – 1 trái phiếu được nhận  8.750 đồng.

* 20/3/2009 là ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài Chính phát hành (mã CPD0911004-HASTC) có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 6,7%/năm.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom thông báo ông Bạch Nguyễn Vũ được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM và là người đại diện theo pháp luật của công ty thay cho ông Đinh Quang Nương kể từ ngày 16/3/2009.

* Công ty Chứng khoán Phương Đông thông báo ông Phạm Đăng Lâm thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty và ông Ngô Quốc Hùng – Phó tổng giám đốc sẽ tiếp nhận và xử lý phần công việc của ông Phạm Đăng Lâm kể từ ngày 15/3/2009.  

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao Su thông báo các nghiệp vụ được phép thực hiện sau khi điều chỉnh: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình thông báo ông Võ Quyết Thắng thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 15/3/2009.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom (Vincomsc) thông báo đại lý nhận lệnh: Công ty Cổ phần Hồng Ngân chuyển về địa chỉ mới 168/34H đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo cảnh cáo Công ty Chứng khoán Bảo Việt do lần thứ hai công ty này đã hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo cảnh báo Công ty Chứng khoán APEC do công ty này đã hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

Hải Yến
theo VNE

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009