Những thông tin đáng chú ý ngày 19/2/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ 8/12/2008 – 8/2/2009, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc do ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã SGT-HOSE) đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu SGT, nhưng chỉ mua được 356.620 cổ phiếu do những biến động giá cổ phiếu SGT trên thị trường, số cổ phiếu sở hữu sau khi thực hiện giao dịch là 11.406.857 cổ phiếu, chiếm 19,5% vốn điều lệ.

* 18/2/2009 là ngày giao dịch chính thức 4.530.510 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE) với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 45.305.100.000 đồng.

* Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HOSE) đã có công văn xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 – lần 2 vào ngày 27/2/2009 do phần mềm kế toán bị lỗi, công ty đang tìm cách khôi phục lại số liệu.

*  Từ 9/2/2009 – 12/2/2009, ông Nguyễn Đình Lâm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE) đã mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 20.000 cổ phiếu, chiếm 0,004% vốn cổ phần.

* 5/3/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 9/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT-HOSE) lập danh sách tham dự đại hội cổ đông thường niên.

* Từ 25/2/2009 – 4/3/2009, SCB dự kiến sẽ mua lại 1,6 triệu cổ phần để làm cổ phiếu quỹ với nguyên tắc xác định theo giá thị trường.

* 16/3/2009 là ngày giao dịch đầu tiên 54.200.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI-HOSE) với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 542.000.000.000 đồng, với giá tham chiếu 27.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá: +/- 20% so với giá tham chiếu.

* Ngày 24/2/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 26/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã VIS-HOSE) họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

* Ngày 10/2/2009, ông Huỳnh Bá Thăng Long – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới (mã BT6-HOSE) đã bán 450.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 500.609 cổ phiếu, chiếm 4,55% vốn điều lệ.

* Ngày 10/2/2009, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và Xi măng HB – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới (mã BT6-HOSE) đã mua 810.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 810.000 cổ phiếu, chiếm 7,36% vốn điều lệ.

* 23/2/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 25/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP-HOSE) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 nhằm thông qua các nội dung theo quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

* Từ 16/2/2009 – 16/5/2009, bà Phạm Thị Hường – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cadovimex (mã CAD-HOSE) đăng ký mua 25.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên 33.315 cổ phiếu, chiếm 0,42% vốn điều lệ.

*  Từ 16/2/2009 – 16/5/2009, ông Trần Hoàng Giang – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cadovimex (mã CAD-HOSE) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên 23.534 cổ phiếu, chiếm 0,29% vốn điều lệ.

 

* Ngày 11/2/2009, bà Lưu Thị Hoàn- vợ của ông Phan Anh Quang – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Trưởng phòng tài chính kế toán Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) đã bán 30.880 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Đại Châu (mã DCS-HASTC) thông báo kể từ ngày 12/2/2009, bà Ngô Thị Minh – nhân viên Phòng tổng hợp được ủy quyền làm “Nhân viên công bố thông tin” của công ty thay cho bà Trần Thị An.

* Từ 13/C2/2009 – 13/3/2009, ông Đinh Vạn Ngọc Hà, con của ông Đinh Vạn Dũng –
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai
(mãTC-HASTC) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ lên 20.000 cổ phiếu.

* Từ 6/2/2009 – 11/2/2009, ông Nguyễn Tuấn Dũng – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HASTC) đã mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 18.717 cổ phiếu.

* Từ 16/2/2009 – 16/3/2009, ông Nguyễn Xuân Thu – Phó giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HASTC) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 25.099 cổ phiếu, nhằm mục đích mua đầu tư.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cotec (mã CIC-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong quý 4 đạt 86,3 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 170,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 619,4 triệu đồng, lũy kế năm 2008 đạt 3,1 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 1.264 đồng.

* Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – TKV (mã TDN-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong quý 4 đạt 379,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 1.547,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 26 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 66,92 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 8.366 đồng, riêng EPS quý 4 đạt 3.262 đồng.

* Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức (mã VGS-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong quý 4 đạt 255 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 1.201,5 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thế trong quý 4 âm 8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạt 14,5 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 2.058 đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 133 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 617,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thế trong quý 4 đạt 2,98 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 22 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 4.054 đồng, EPS quý 4 đạt 550 đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 đạt 642,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thế năm 2008 đạt 34,3 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 6.305 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong quý 4 đạt 309 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 952,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thế trong quý 4 đạt 11,7 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 50,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 8.276 đồng, EPS quý 4 đạt 1.933 đồng.

* 26/2/2009 là ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QHB0811018-HASTC) với lãi suất 8%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.000 đồng.

* Ngày 24/2/2009 là ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã TP1_0306-HASTC) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,75%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.750 đồng.

* Ngày 24/2/2009 là ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã TP1A0505-HASTC) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,5%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.500 đồng.

* Ngày 24/2/2009 là ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4A1504-HASTC) với lãi suất 9,4%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.400 đồng.

* Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) thông báo mở đại lý nhận lệnh: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đồng Nai – tại 77D Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hải Yến
theo VnEconomy

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009