Những thông tin đáng chú ý ngày 18/2/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Tính đến ngày 12/2/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 7.822 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Từ 16/2/2009 – 30/4/2009, VFMVF4 do ông Lê Trung Thành – thành viên Ban đại diện Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (Qũy đầu tư VF4) đăng ký mua 60.000 chứng chỉ quỹ, nâng số chứng chỉ quỹ nắm giữ sau giao dịch lên 100.000 chứng chỉ quỹ – chiếm 0,12% vốn điều lệ.

* Ông Trần Văn An là người có liên quan với bà Trần Thị Thanh Hương – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (mã HBD-HOSE) đã mua 3.000 cổ phiếu HBD vào ngày 16/1/2009 nhưng không công bố thông tin. Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có công văn yêu cầu ông Trần Văn An giải trình đối với vụ việc trên.

* Ngày 18/4/2009, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã SC5-HOSE) sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên 2008 tại Trung tâm hội nghị White  Palace – 194 Hoàng Văn Thụ – phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM với nội dung: báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009; báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán; báo cáo của ban kiểm soát; thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2009; thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008; bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2009-2014).

* Từ ngày 17/12/2008 đến 13/1/2009, Công ty Tài chính Quốc tế – đại diện bởi ông John Law – Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Sacombank (STB-HOSE) đã bán 8,285 triệu cổ phiếu STB, số cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 23.882.328 cổ phiếu.

* Từ 16/12/2008 – 6/2/2009, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm Thuỷ sản Bến Tre (mã FBT-HOSE) đã mua 1.500.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, nâng số cổ phiếu quỹ hiện có lên 3.000.000 cổ phiếu.

* Từ 16/2/2009 – 27/2/2009, bà Lê Thị Ngọc Lan vợ ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (mã TNC-HOSE) đăng ký mua 2.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên 3.000 cổ phiếu nhằm đầu tư.

* Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (mã SZL-HOSE) đính chính công ty đăng ký mua lại 600.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, số cổ phiếu đã báo cáo ngày 23/1/2009 là 358.080 cổ phiếu, số cổ phiếu thực tế đã mua là 356.580 cổ phiếu, số cổ phiếu chênh lệch là 1.500 cổ phiếu do Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có sai sót ở khâu thống kê số liệu dẫn đến việc Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành báo cáo số lượng cổ phiếu quỹ mua vào chưa chính xác.

* Ngày 4/2/2009, Citigroup Global Market Ltd (CGML) và Citigroup Global Market – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4-HOSE) đã bán 27.800 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 488.921 cổ phiếu, chiếm 5,77% vốn điều lệ.

* Từ 6/3/2008 – 9/2/2009, Kitmc Worldwide Vietnam Rsp Balance Fund – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc (mã NKD-HOSE) đã mua 30.800 cổ phiếu, số cổ phiếu đã bán 67.740 cổ phiếu, số cổ phiếu nhận chi trả cổ tức năm 2008 là 122.075 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 609.225 cổ phiếu, chiếm 4,95% vốn điều lệ.

* Từ 7/11/2008 – 7/2/2009, ông Lê Ái Tú – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do tình hình thị trường không thuận lợi, số cố phiếu đang nắm giữ là 89.441 cổ phiếu.

* Ngày 9/2/2009, bà Trần Thị Kim Hoa vợ Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã DPM-HOSE) đã mua 20.000 cổ phần, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 35.000 cổ phần, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 254.974 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh (mã DAC-HASTC) với tổng giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 2.549.740.000 đồng.

* Công ty Cổ phần Khuôn mẫu Chính xác và Máy CNC (mã PTM-HASTC) thông báo kể từ ngày 10/2/2009, ông Nguyễn Thế Sơn – Phó tổng giám đốc sẽ thay ông Phạm Thi Chương đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Công ty Cổ phần Than Núi Béo – TKV (mã NBC-HASTC) tiếp tục xin hoãn nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 chậm nhất vào ngày 25/2/2009.

* Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (mã THB-HASTC) công bố doanh thu bán hàng trong quý 4 đạt 149,4 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 622,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 3,2 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 19 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 1.667 đồng, EPS trong quý 4 đạt 284 đồng.

* Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (mã HCT-HASTC) công bố doanh thu bán hàng trong quý 4 đạt 9,1 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 35,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 456 triệu đồng, lũy kế năm 2008 đạt 3,5 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 1.735 đồng.

* Từ 7/1/2009 – 5/2/2009, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư IPA – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải dầu khí Vinashin (mã VSP-HASTC) đã bán 1.423.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.075.000 cổ phiếu, chiếm 6,77% vốn điều lệ, nhằm phục vụ mục đích tài chính của công ty.

* Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà (mã SCC-HASTC) công bố doanh thu bán hàng trong quý 4 đạt 24 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 69,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 1,4 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 4,7 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 2.379,35 đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt thông báo Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Woori mua 1.715.000 cổ phần (tương đương 17.150.000.000 đồng; chiếm 12,7% vốn điều lệ) trong đợt phát hành riêng lẻ của công ty để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 135.000.000.000 đồng.

* Ngày 23/2/2009 là ngày đăng ký cuối cùng trả trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã TP1A0806-HASTC) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,75%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.750 đồng.

* Ngày 23/2/2009 là ngày đăng ký cuối cùng trả trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã TP1A0906-HASTC) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,25%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.250 đồng.

* Ngày 23/2/2009 là ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã CP071208-HASTC) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 7,2%/năm – 1 trái phiếu được nhận 7.200 đồng.

* Ngày 23/2/2009 là ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã TP1A0405-HASTC) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,5%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.500 đồng.

* Ngày 19/2/2009 là ngày giao dịch đầu tiên của Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành  (mã CPB0911001-HASTC) kỳ hạn 2 năm, lãi suất 8%/năm.

* Ngày 19/2/2009 là ngày giao dịch đầu tiên của Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã CPB0912002-HASTC) kỳ hạn 3 năm, lãi suất 8,05%/năm.

* Ngày 19/2/2009 là ngày giao dịch đầu tiên của Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã CPB0914003-HASTC) kỳ hạn 5 năm, lãiu suất 8,15%/năm.

Hải Yến
theo VnEconomy

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009