Tin vắn chứng khoán ngày 18/11 bởi Nguyễn Quang

Những thông tin đáng chú ý ngày 18/11/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ 22/09/2008 – 11/11/2008, bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) đã mua 40.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 902.064 cổ phiếu chiếm 8,20% vốn cổ phần.

* Từ 26/11/2008 – 26/3/2009, Quỹ Đầu tư chứng khoán Bảo Việt (BVF1) – do ông Phạm Quang Vinh đại diện – thành viên ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) đăng ký bán 330.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 825.000 cổ phiếu nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ 14/11/2008 – 14/5/2009, ông Phạm Tuấn Mai – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 231.772 cổ phiếu – chiếm 5,35% vốn điều lệ.

* Từ 14/11/2008 – 14/5/2009, ông Văn Ngọc Trường Sơn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 31.260 cổ phiếu.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 26/11/2008 là ngày chính thức giao dịch 8 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) với giá tham chiếu là 79.000 đồng, biên độ dao động giá là +/- 20% so với giá tham chiếu.

* Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung 1.985.800 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ-HASTC), vốn điều lệ hiện tại của SCJ là 47.600.000.000 đồng.

* Trung tâm Lưu ký nhận lưu ký 7.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG Pipe (mã VGS-HASTC) kể từ ngày 14/11/2008 với hình thức ghi sổ.

* Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (mã MMC-HASTC) đăng ký bán 16.875 cổ phiếu quỹ, nhưng không bán do công ty đã cân đối đủ nguồn vốn để ổn định và mở rộng sản xuất kinh doanh mà không cần phải bán cổ phiếu quỹ, số cổ phiếu quỹ hiện đang nắm giữ là 16.875 cổ phiếu.

* Từ 17/11/2008 – 17/12/2008, ông Nguyễn Hữu Thanh – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 69.2 (mã L62-HASTC) đăng ký mua 35.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 305.000 cổ phiếu, chiếm 11,6 % vốn điều lệ nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu.

* Từ 17/11/2008 – 17/12/2008, ông Phạm Xuân Tiêng – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HASTC) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HASTC) thông báo ông Đào Đức Hải thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 15/11/2008.

* Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HASTC) thông báo bà Nguyễn Thị Kim Thoa thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 15/11/2008.

* Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HASTC) thông báo Bà Huỳnh Ngọc Cẩm thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 15/11/2008.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao Su thông báo ông Phạm Văn Hiền được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay cho ông Trần Thoại kể từ ngày 11/11/2008.

* Công ty Chứng khoán Âu Việt thông báo chuyển văn phòng về địa chỉ mới: tầng 02 toà nhà số 63 Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

* Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Á Châu thông báo ông Phạm Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn kể từ ngày 13/11/2008.

* Công ty Chứng khoán Tp.HCM thông báo thành lập Phòng giao dịch thuộc trụ sở chính công ty – số 36 Hậu Giang, phường 2, quận 6, Tp.HCM.

* Ngày 26/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Đô thị Tp.HCM đợt 06/2004 (mã HCM_0604-HOSE) với lãi suất 8,7%/năm.

* Ngày 26/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Đô thị Tp.HCM bảo lãnh phát hành đợt 17/2005 (mã HCM 1705-HOSE) với lãi suất 9,15%/năm.

* Ngày 26/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Đô thị Tp.HCM bảo lãnh phát hành đợt 18/2005 (mã HCM 1805-HOSE) với lãi suất 9,65%/năm.

* Ngày 25/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ đấu thầu do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mãCPD071043-HASTC) kỳ hạn 3 năm, lãi suất 8,2%/năm.

* Ngày 25/11/2008 là ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mãQH062140-HASTC) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,00%/năm.

* Ngày 24/11/2008 là ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 25/2006 do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã CP061124-HASTC) với lãi suất 8,20%/năm.

* Ngày 25/11/2008 là ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ đấu thầu do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mãCPD071243-HATSC) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,70%/năm.

NGUYỆT ÁNH

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009