Những thông tin đáng chú ý ngày 17/2/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Tính đến ngày 12/2/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 4.002 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 12/2/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 16.133 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 12/2/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) là 8.049 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, kể từ ngày 16/2/2009, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông (mã SAM-HOSE) bị đưa vào diện kiểm soát do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 phát sinh âm.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, kể từ ngày 16/2/2009, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hapaco (mã HAP-HOSE) bị đưa vào diện kiểm soát do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 phát sinh âm.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, kể từ ngày 16/2/2009, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (mã TYA-HOSE) bị đưa vào diện kiểm soát do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 phát sinh âm.

* Ngày 9/2/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long được niêm yết 28.768.711 cổ phiếu. Tuy nhiên, để hoàn tất thủ tục cấp quyết định niêm yết chính thức, công ty cần hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Hoang Long Group có vốn điều lệ trên 287 tỷ đồng, công ty chuyên kinh doanh về xây dựng, dịch vụ hạ tầng công nghiệp, địa ốc, khai thác khoáng sản, dịch vụ du lịch, taxi,…

* Ngày 25/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (mã SHC-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

* Từ 13/2/2009 – 11/3/2009, ông Trần Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 29.348 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ cố phiếu.

* Từ 12/2/2009 – 12/5/2009, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc – do ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã SGT-HOSE) đăng ký mua 1.643.380 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sở hữu lên 13.050.237 cổ phiếu, chiếm 22,3% vốn điều lệ, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu của công ty tại Saigontel.

* Từ 21/1/2009 – 3/2/2009, ông Trần Trường Giang em bà Trần thị Thanh Hương – Công ty Cổ phần Bao Bì PP Bình Dương (mã HBD-HOSE) đã mua 5.900 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 13.400 cổ phiếu.

* Từ 12/2/2009 – 30/6/2009, ông Trần Trường Giang em bà Trần thị Thanh Hương – Công ty Cổ phần Bao Bì PP Bình Dương (mã HBD-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 23.400 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Dự kiến ngày 20/3/2009, Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 với nội dung: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2009; báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát; phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2008 và các nội dung khác có liên quan tại Công ty Cổ phần Traphaco – Nhà máy Hoàng Liệt- ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4-HASTC) công bố doanh thu bán hàng trong quý 4 đạt 51,4 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 111,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 2,54 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 9 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 3.273 đồng.

* Công ty Cổ phần Đầ tư và Xây lắp Sông Đà (mã SDD-HASTC) công bố doanh thu bán hàng trong quý 4 đạt 8 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 19 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 457 triệu đồng, lũy kế năm 2008 đạt 2 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 525 đồng, riêng EPS quý 4 đạt 125 đồng.

* Công ty Cổ phần Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HASTC) công bố doanh thu bán hàng trong quý 4 đạt 26,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 112,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 âm 2,92 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 637 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 585 đồng.

* Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (mã L61-HASTC) công bố doanh thu bán hàng trong quý 4 đạt 108,7 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 285 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 2,6 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 12,1 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 2.008 đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng công trình ngầm (mã CNT-HASTC) công bố doanh thu bán hàng trong quý 4 đạt 154 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 457,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 1,5 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 10,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 2.130,35 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HASTC) công bố doanh thu bán hàng trong quý 4 đạt 177,5 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 622,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 23,48 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 59,1 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 3.592 đồng, EPS quý 4 đạt 1.504 đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (mã V11-HASTC) công bố doanh thu bán hàng trong quý 4 đạt 152,4 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 372,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 4,75 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 9,27 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 1.856 đồng.

* Từ 12/2/2009 – 12/3/2009, ông Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (mã VC6-HASTC) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên 40.715 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VC6.

* Từ 22/1/2009 – 6/2/2009, ông Nguyễn Trọng Tấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HASTC) đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 78.587 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm (mã CTN-HASTC) thông báo người phụ trách công bố thông tin mới của công  ty là ông Nguyễn Văn Huyền.

* Từ 12/2/2009 – 12/3/2009, Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HASTC) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên 20.000 cổ phiếu, nhằm mua thêm cổ phiếu.

* Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (mã VNR-HASTC) công bố tổng doanh thu trong quý 4 đạt 154,5 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 647 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 43,7 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 159,6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 2.475 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn gửi Công ty Chứng khoán Bảo Việt và Công ty chứng khoán Chợ Lớn để cảnh cáo 2 công ty này do đã thực hiện giao dịch thỏa thuận ngoài giờ quy định khi tham gia giao dịch trực tuyến.

* Ngày 35/3/2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá 1.919.900 cổ phần với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần của Nhà máy sản xuất, lắp ráp và đóng mới xe ô tô buýt – Ấp Đông Ba, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hải Yến
theo VnEconomy

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009