Tin vắn chứng khoán ngày 17/10 bởi Nguyễn Quang

Những thông tin đáng chú ý ngày 17/10/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ 4/7/2008 – 20/8/2008, Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) thông báo đã mua 17.030 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, nâng số cổ phiếu quỹ hiện có lên 1.019.086 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (mã VSH-HOSE) công bố trong quý 3/2008, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của VSH đạt hơn 55,788 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt hơn 351,295 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 60,606 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 276,109 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) thông báo bà Phạm Thị Thoa – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng đại diện 10% vốn điều lệ, tương đương 1.538.462 cổ phiếu.

* Từ 16/10/2008 – 16/04/2009, ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HOSE) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ lên 2.599.800 cổ phiếu – chiếm 19,26% vốn điều lệ.

* Tính đến ngày 9/10/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 5,253 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) thông báo ông Vũ Đức Thuận thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc.
* Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) thông báo bổ nhiệm ông Vi Việt Dũng – kỹ sư xây dựng, kỹ sư chế tạo máy, giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty Sudico.

* Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) thông báo ông Nguyễn Quốc Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đại diện 30,5% vốn điều lệ, tương đương 4.693.001 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng (mã DXV-HOSE) thông báo ông Nguyễn Duy Diễn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Giám đốc công ty nắm giữ 3.960.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40% phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xi Măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng.

* Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng (mã DXV-HOSE) thông báo bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Uỷ viên Hội đồng Quản trị – kế toán trưởng công ty nắm giữ 1.069.700 cổ phần, chiếm 10,81% phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng.

* Ngày 30/9/2008, ông Đỗ Quang Trung – Ủy viên Hội đồng Quản trị – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Yaly (mã SDY-HASTC) đã không bán được cổ phiếu như đăng ký, số cổ phiếu đang nắm giữ là 2.500 cổ phiếu.

* Từ 15/10/2008 – 15/11/2008, ông Jan Chun Shion – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU-HASTC) dự kiến bán 25.000 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 44.256 cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Ngày 22/10/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (mã HLY-HASTC) với tỷ lệ thực hiện 50% (2 cổ phiếu cũ được nhận 1 cổ phiếu mới).

* Từ 10/9/2008 – 8/10/2008, ông Trần Xuân Hùng – Phó giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (mã VTS-HASTC) đã bán 28.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.046 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính cá nhân.

* Từ 8/9/2008 – 8/10/2008, bà Vũ Thị Phượng – vợ ông Thạch Văn Chắc – Uỷ viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (mã VC3-HASTC) không bán được cổ phiếu như đã đăng ký, số cổ phiếu nắm giữ là 22.614 cổ phiếu.

* Từ 9/9/2008 – 9/10/2008, bà Trần Nguyên Hải – vợ ông Trương Quang Minh – Uỷ viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (mã VC3-HASTC) không bán được cổ phiếu như đã đăng ký, số cổ phiếu nắm giữ là 79.311 cổ phiếu.

* Từ 12/9/2008 – 12/10/2008, ông Jan Chun Shion – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU-HASTC) đã không bán được cổ phiếu như đã đăng ký do giá cổ phiếu chưa đạt như mong đợi, số cổ phiếu nắm giữ là 69.256 cổ phiếu.

* Từ 15/10/2008 – 15/11/2008, bà Nguyễn Thị Thảo – Uỷ viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.HCM (mã SAP-HASTC) dự kiến bán 10.000 cổ phiếu nhằm phục vụ chi tiêu cá nhân.

* Ngày 29/8 – 29/9/2008, ông Nguyễn Văn Bảy – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HASTC) đã bán 8.800 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ là 0 cổ phiếu.

* Ngày 29/8 – 29/9/2008, ông Nguyễn Văn Bảy – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (mã SNG-HASTC) đã bán 4.800 cổ phiếu.

* Ngày 29/8 – 29/9/2008, bà Hoàng Thị Hà – người có liên quan với ông Nguyễn Văn Bảy – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HASTC) đã bán 5.000 cổ phiếu.

* Ông Bùi Đình Đông – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6-HASTC) không bán được cổ phiếu do thị trường chứng khoán sụt giảm nên chưa thực hiện giao dịch, số cổ phiếu nắm giữ hiện tại là 6.000 cổ phiếu.

* Ngày 25/9 – 26/9/2008, ông Nguyễn Hữu Việt – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (mã SD2-HASTC) đã bán 700 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 750 cổ phiếu.

* Ngày 5/9/2008, ông Đặng Văn Luyến – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (mã SD2-HASTC) đã bán 1.600 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.700 cổ phiếu.

NGUYỆT ÁNH

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009