Những thông tin đáng chú ý ngày 16/4/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) thông báo bổ sung mục đích chốt danh sách cổ đông ngày 9/4/2009 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với ngành nghề kinh doanh bổ sung và ủy quyền hội đồng quản trị chỉnh sửa nội dung đăng ký kinh doanh bổ sung theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM (nếu có).

* Công ty Cổ phần Hapaco (mã HAP-HOSE) thông báo doanh thu tháng 3/2009 đạt 33,1 tỷ đồng; lũy kế 3 tháng đạt 88,3 tỷ đồng; lợi nhuận trong tháng 3/2009 đạt 1,68 tỷ đồng; lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 4,25 tỷ đồng. Doanh thu tháng 4/2009 ước đạt 35 tỷ đồng.

* Từ 23/2/2009 – 8/4/2009, ông Phạm Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC-HOSE) đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 235.000 cổ phiếu, chiếm 2,82% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2008 đạt 4.215,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 6.549 đồng.

* Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (mã SHC-HOSE) công bố doanh thu năm 2008 đạt 174,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 4.010 đồng.

* Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih (mã CYC-HOSE) thông báo bà Nguyễn Thị Biên giữ chức vụ quyền phụ trách kế toán Công ty CYC từ ngày 8/4/2009; ông Phan Đình Phú – Nhân viên công bố thông tin Công ty CYC từ ngày 8/4/2009.

*  Ngày 8/4/2009, Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI) – do ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã LCG-HOSE) – đại diện phần vốn Nhà nước đã bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.084.000 cổ phiếu, chiếm 7,97% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Gạch men Vigracera Thăng Long (TLT- HASTC) vừa giải trình về chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh sau kiểm toán. Theo đó, công ty đã công bố lỗ 68,972,751,998 đồng trong năm 2008, nhưng sau khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, số lỗ của công ty lên tới 96.307.822.686 đồng, tăng 27.335.070.688 đồng. Theo giải trình của TLT, việc công ty bị lỗ thêm 27,3 tỷ đồng là do đã thực hiện trích lập các khoản dự phòng, phân bổ chi phí trả trước, trích bổ sung chi phí khấu hao tài sản cố định…

* Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 đến ngày 23/4/2009 do công ty chưa nhận đủ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 của các công ty con là Công ty Cổ phần Thức ăn Thuỷ Sản Vĩnh Hoàn 1 và công ty TNHH Vĩnh Hoàn (Hoa Kỳ), do đó công ty chưa hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và báo cáo thường niên năm 2008 theo đúng hạn quy định.

* Từ 5/3/2009 – 5/4/2009, ông Trần Văn Đá – Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (mã GTA-HOSE) đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 10.000 cổ phiếu, chiếm 0,05% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Hapaco (mã HAP-HOSE) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 đến 30/4/2009 do hiện công ty kiểm toán đã lập xong báo cáo các đơn vị thành viên và đang tiến hành lập báo cáo hợp nhất của Hapaco.

* Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương (mã SCD-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2008 đạt 274,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 25,5 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3.011 đồng.

* Từ 17/4/2009 – 17/7/2009, Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HOSE) đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

* Ngày 26/4/2009, Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã LCG-HOSE) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại hội trường lầu 5 Vụ công tác phía Nam – Văn phòng Quốc Hội – số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM, nhằm báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009; phương án chia cổ tức năm 2008 và kế hoạch cổ tức năm 2009;…

* Từ 10/4/2009 – 17/4/2009, ông Phan Đình Đức – Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (mã DPM-HOSE) đăng ký mua 3.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 3.000 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (mã VTC-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2008 đạt 92,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3,76 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 924.03 đồng.

* Từ 10/4/2009 – 10/5/2009, ông Khương Thanh Phong – người có liên quan đến ông Khương Mạnh Tân – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HASTC) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung (mã CJC-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2008 đạt 255,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 10,4 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 5.213 đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (mã C92-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2008 đạt 63,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1,039 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 866 đồng.

* Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2008 đạt 126,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 20,69 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.908 đồng.

* Công ty Cổ phần Hansinco (mã HSC-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2008 đạt 10,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2,56 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 4.423 đồng.

*  Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức (mã VGS-HASTC) được niêm yết bổ sung 5.599.710 cổ phiếu thưởng và cổ phiếu trả cổ tức với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung 55.997.100.000 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long (mã STL-HASTC) công bố doanh thu năm 2008 đạt 506,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 34 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (mã HJS-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2008 đạt 37,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 9,2 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.540 đồng.

* Từ 10/4/2009 – 9/5/2009, ông Bùi Tất Tươm – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.HCM (mã SGD-HASTC) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nhằm tăng số cổ phiếu nắm giữ.

* Từ 3/3/2009 – 26/3/2009, bà Nguyễn Thị Lan Phương – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.HCM (mã SGD-HASTC) đã mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 5.000 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HASTC) thông báo bà Lý Thị Liên – là người được Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG ủy quyền làm “Nhân viên công bố thông tin” của công ty thay cho ông nguyễn Văn Đức kể từ ngày 10/4/2009.

* Ngày 22/4/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (mã SD2-HASTC) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sông Đà 2 – Km 10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

* Ngày 1/4/2009, Công ty cổ phần Sông Đà 1 – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long (mã STL-HASTC) đã bán 137.400 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 800.000 cổ phiếu.

* Ngày 18/4/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 (mã S91-HASTC) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Khách sạn Pleiku – 124 Lê Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

* Ngày 16/4/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Sông Đà (mã SIC-HASTC) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường tầng 5 – cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại Tp.CM – số 14 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Tp.HCM.

* Từ 17/4/2009 – 29/4/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 6 – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (mã SD3-HASTC) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 500.000 cổ phiếu.

* Ngày 24/4/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (mã SJM-HASTC) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại tầng 1, khu B khách sạn Bamboo Green Central – số 158 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng.

* Ngày 20/4/2009, Công ty Cổ phần Vigracera Đông Anh (mã DAC-HASTC) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại hội trường – Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh – tổ 35- thị trấn Đông Anh- Hà Nội.

* Từ 10/4 – 10/5/2009, ông Tề Trí Dũng – thành viên Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HASTC) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ lên 50.000 cổ phiếu.

* 6/5/2009 là ngày thanh toán  lãi trái phiếu chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4_0102-HASTC) lãi suất 8,3%/năm –  1 trái phiếu được nhận 8.300 đồng.

* 6/5/2009 là ngày thanh toán  lãi trái phiếu chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã TP1A1005-HASTC) lãi suất 8,6%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.600 đồng.

* 5/5/2009 là ngày thanh toán  lãi trái phiếu chính phủ  do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã TP1A1606-HASTC) lãi suất 8,75%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.750 đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt thông báo bổ nhiệm bà Nguyễn Hà Thanh và bà Ngô Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Phó tổng gGiám đốc công ty kể từ ngày 7/4/2009.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn cảnh cáo đối với Công ty Chứng khoán Ngân hàng Á Châu (ACBS), Công ty Chứng khoán Gia Quyền (EPS), Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông Nghiệp (AGRISECO) vì lý do công ty này đã vi phạm quy định giao dịch.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn cảnh cáo đồng thời ngắt kết nối giao dịch trực tuyến đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (SMES) do vi phạm quy định về giao dịch trực tuyến. Thời gian ngắt kết nối từ ngày 9/4/2009 cho đến khi công ty có biện pháp khắc phục.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt (DVSC) thông báo rút bớt nghiệp vụ: bảo lãnh phát hành chứng khoán. Các nghiệp vụ kinh doanh được phép thực hiện là: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán và lư vấn đầu tư chứng khoán.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thông báo Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2 (từ 1/1/2009 – 1/1/2012) có 3 người gồm: ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch; ông Nguyễn Hùng Mạnh – thành viên; ông Hoàng Văn Tùy – thành viên (thành viên mới).

* Ngày 8/4/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn gửi Công ty Chứng khoán Chợ Lớn (CLSC) để cảnh cáo công ty này do lần thứ hai đã hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

Lê Hùng
theo VNE

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 7/4

Thứ Ba, 07 Tháng Tư 2009