Những thông tin đáng chú ý ngày 16/2/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 19/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Tổng công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã DPM-HOSE).

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 20/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) để họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

* Ngày 14/3/2009, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã NSC-HOSE) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường tầng 3 Nhà hàng Hoa Sen 6, khách sạn Kim Liên, số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.     

* Ngày 4/2/2009, ông Phan Duy Lâm con bà Nguyễn Thị Vui – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre (mã FBT-HOSE) đã bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Ngày 23/1/2009, ông Hà Đức Bình – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới (mã BT6-HOSE) đã mua 1.300 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ là 1.300 cổ phiếu.

* Ngày 10/2/2009 – 28/2/2009, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Việt do ông Hà Đức Bình và ông Nguyễn Trung Hậu – thành viên Hội đồng Quản trị – Công ty Cổ phần Bê Tông 620 Châu Thới (mã BT6-HOSE) đăng ký bán 1.121.611 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 0 cổ phiếu nhằm tái cấu trúc danh mục đầu tư.

* Ông Hà Đức Bình – thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới (mã BT6-HOSE) đã mua 1.300 cổ phiếu BT6 từ ngày 21/1/2009 đến ngày 23/1/2009 nhưng không công bố thông tin. Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn yêu cầu ông Hà Đức Bình giải trình đối với vụ việc trên.

* Ngày 9/2/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) được niêm yết bổ sung 1.170.000 cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 11,7 tỷ đồng.

* 23/2/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 25/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần FPT (FPT-HOSE) để họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009. Thời gian dự kiến họp đại hội cổ đông là ngày 29/3/2009 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia – Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

* Ngày 9/2/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (mã TCM-HOSE) được niêm yết bổ sung 3.414.423 cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 34.144.230.000 đồng.

* Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại Tp.Hà Nội (mã TPH-HASTC) đăng ký niêm yết bổ sung 215.985 cổ phiếu với giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung là 2.159.850.000 đồng.

* Từ 29/12/2008 – 29/1/2009, ông Trần Văn Quý – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (mã VFR-HASTC) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, đã mua 4.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 17.500 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Sara (mã SRB-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 1,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 8,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 122 triệu đồng, lũy kế năm 2008 đạt 423,8 triệu đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An (mã PVA-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 78,3 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 167,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 2,98 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 6,31 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 1.402,13 đồng.

* Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera (mã BHV-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 14,1 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 46,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 1,2 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 7,25 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 8.057 đồng.

* Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (mã L43-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 46,93 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 182,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt gần 4,1 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 16,86 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 4.818 đồng.

* Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An (mã LBE-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 14,4 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 59,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt lỗ 68,9 triệu đồng, lũy kế năm 2008 đạt 1,847 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 1.680 đồng.

* Công ty Cổ phần Hapaco Hải Âu (mã GHA-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 18,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 80,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 6,57 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 1,847 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 5.097 đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HASTC) công bố tổng doanh thu đạt 65 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 302 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 lỗ 351 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 lỗ 347 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 âm 8.026 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 70,3 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 340,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 1,96 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 7,052 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 940 đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã VC5-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 192,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 492,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 4,5 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 15,5 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 3.105,49 đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 9 (mã VE9-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 24,3 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 51,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 2,62 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 4,8 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 1.559 đồng.

* Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.Hà Nội (mã EBS-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 13,4 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 94,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 657 triệu đồng, lũy kế năm 2008 đạt 7,8 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 1.799,1 đồng.

* Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (mã SRA-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 2,1 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 7,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 lỗ 702 triệu đồng, lũy kế năm 2008 lỗ 584 triệu đồng.

* Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thông báo kể từ ngày 5/2/2009, trụ sở mới của công ty tầng 1 và tầng 5, tòa nhà Đào Duy Anh, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội.

* Công ty Chứng khoán SeaBank thông báo bà Lê Thị Thanh Bình – Kế toán trưởng được bổ nhiệm giữ chức quyền Tổng giám đốc công ty thay cho ông Võ Đăng Quang – nguyên quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 21/1/2009.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (MSC) thông báo vốn điều lệ mới của công ty là 45.000.000.000 đồng.

Hải Yến
theo VnEconomy

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009