Tin vắn chứng khoán ngày 15/10 bởi Nguyễn Quang

Những thông tin đáng chú ý ngày 15/10/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Công ty Cổ phần Thương mại – Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) thông báo tổng doanh thu tháng 9/2008 của công ty đạt 14,31 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đạt 606,84 tỷ đồng, tăng 70,64% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 75,86% kế hoạch năm 2008. Lợi nhuận trước thuế của TNA đạt 1,27 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2008 đạt 14,97 tỷ đồng, tăng 26,14% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 83,19% kế hoạch năm 2008.

* Ngày 27/8/2008, ông Trần Đăng Hiền – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã KHP-HOSE) đã bán 63.400 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 50.008 cổ phiếu – chiếm 0.29% vốn điều lệ.

* Ngày 29/10/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (mã ALT-HOSE) với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần – 1 cổ phần được nhận 800 đồng.

* Từ 7/7/2008 – 7/10/2008, Tổng công ty Sông Đà – cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) đã không mua được cổ phiếu như đăng ký do điều kiện thị trường không thuận lợi cho việc mua cổ phiếu SJS, số cổ phiếu nắm giữ là 14.520.300 cổ phiếu – chiếm 36,3% vốn điều lệ.

* Ngày 24/7/2008, bà Nguyễn Thị Kim Xuân – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã SGT-HOSE) đã mua 183.500 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.353.069 cổ phiếu, chiếm 5,23% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã PNC-HOSE) thông báo kể từ ngày 10/10/2008, ông Lã Thái Hiệp được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

* Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã PNC-HOSE) thông báo ông Lý Việt Hùng, Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng, sẽ thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

* Ngày 15/9/2008, ông Bùi Đình Quý – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Alphanam (mã ALP-HOSE) đã bán 3.200 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.000 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (mã SHC-HOSE) thông báo SHC được chào bán 1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng, với tỷ lệ thực hiện 3:1 (cứ 3 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới).

* Từ 16/10/2008 – 16/11/2008, ông Nguyễn Văn Phước, em ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm Thuỷ sản Bến Tre (mã FBT-HOSE) đăng ký bán tiếp 537.400 cổ phiếu.

* Từ 15/10/2008 – 31/12/2008, ông Lâm Văn Tảng – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE) đăng ký bán 9.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 12.750 cổ phiếu nhằm trang trải kinh tế gia đình.

* Ngày 17/10/2008 là ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu Chính phủ (mã CPB0810051-HASTC) do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành, kỳ hạn 2 năm với lãi suất 15,3%/năm.

* Ngày 17/10/2008 là ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu Chính phủ (mã CPB0811052-HASTC) do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành có kỳ hạn 3 năm với lãi suất 15,2%/năm.

* Ngày 17/10/2008 là ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu Chính phủ (mã QHB0813053-HASTC) do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành, kỳ hạn 5 năm với lãi suất 15%/năm.

* Ngày 17/10/2008 là ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu Chính phủ (mã QHD0823050-HASTC) do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành, kỳ hạn 15 năm với lãi suất 15%/năm.

* Ngày 17/10/2008 là ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu Chính phủ (mã VEC10801-HASTC) do Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam phát hành, kỳ hạn 15 năm với lãi suất 16%/năm.

* Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 300.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (mã ONE-HASTC) trên HASTC.

* Từ 11/9/2008 – 09/10/2008, bà Tạ Thị Phượng – em bà Tạ Thị Loan – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Xuân Mai (mã XMC-HASTC) đã không bán được cổ phiếu như đã đăng ký, số cổ phần nắm giữ là 2.100 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh trong quý 3/2008 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 149,978 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 413,281 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 9,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 25,68 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (mã VCS-HASTC) vừa công bố trong quý 3, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch của VCS đạt 90,117 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm 2008 đạt 270,806 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 20,333 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 59,979 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 5.216,42 đồng.

NGUYỆT ÁNH

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009