Tin vắn chứng khoán ngày 14/11 bởi Nguyễn Quang

Những thông tin đáng chú ý ngày 14/11/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ 8/10/2008 – 8/11/2008, ông Nguyễn Hoàng Ngân – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã VIS-HOSE) đã mua 6.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 6.000 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn cổ phần.

* Tính đến ngày 6/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 5.074 đồng/chứng chỉ quỹ, tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 6/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 17.605 đồng/chứng chỉ quỹ, tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Từ 5/5/2008 – 5/11/2008, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu (mã HDC-HOSE) đã mua 109.050 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu quỹ hiện có lên 201.130 cổ phiếu.

* Từ 13/11/2008 – 12/03/2009, ông Trần Hồng Đởm – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương (mã TMS-HOSE) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 290.000 cổ phiếu – chiếm 4% vốn điều lệ.

* Từ 14/11/2008 – 28/11/2008, ông Nguyễn Văn Đạo – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) đăng ký mua 5.200 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 78.000 cổ phiếu nhằm đầu tư vốn nhàn rỗi.

* Công ty Cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE) thông báo thay đổi nội dung phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2008 như sau: phát hành cho cổ đông hiện hữu: 1.443.737 cổ phiếu (tỷ lệ 3:1, sở hữu 3 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm); thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ công nhân công ty: 180.560 cổ phiếu; đối tác chiến lược: 2.044.492 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC-HOSE) công bố quyết định của Hội đồng Quản trị công ty về việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2008 với tỷ lệ 20%/ vốn điều lệ 131.038.300.000 đồng. Thời hạn chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức là ngày 28/11/2008.

* Ngày 6/11/2008, bà Đông Thị Quỳnh Mai vợ ông Trần Văn Hoạt – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (mã PVD-HOSE) đã bán 14.048 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.000 cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ 14/11/2008 – 14/5/2009, ông Nguyễn Văn Đức – thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 56.258 cổ phiếu.

* Từ 14/11/2008 – 14/5/2009, ông Nguyễn Hồng Anh – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 41.146 cổ phiếu.

* Từ 25/8/2008 – 11/11/2008, ông Huỳnh Tấn Vũ – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đã bán 2.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 3.900 cổ phiếu.

* Ngày 26/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn (mã GMC-HOSE) với tỷ lệ thanh toán 9%/mệnh giá – 900 đồng/cổ phiếu.

* Ngày 12/11/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) được niêm yết 8 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX-ST) đã có thư chấp thuận Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) được phát hành và niêm yết có điều kiện 8.763.784 cổ phiếu phổ thông mới trong danh sách chính thức trên sàn giao dịch chính của SGX-ST.

Tuy nhiên, theo Vinamilk, hiện nay thị trường thế giới có nhiều biến động khó dự đoán; căn cứ vào ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn thời điểm niêm yết, Hội đồng Quản trị công ty sẽ thực hiện việc phát hành và niêm yết cổ phiếu trên SGX-ST khi điều kiện thị trường thuận lợi.

* Ngày 28/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2008 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP-HOSE) với tỷ lệ thực hiện 10%/ mệnh giá – 1.000 đồng/cổ phiếu.

* Từ 7/10/2008 – 7/11/2008, ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CMC (mã CMC-HOSE) đã mua 8.100 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 504.900 cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ 7/10/2008 – 7/11/2008, bà Nguyễn Thị Phương Uyên – Uỷ viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (mã VSP-HASTC) đã bán 900 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4.000 cổ phiếu nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Trung tâm Lưu ký nhận lưu ký 1 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (mã MKV-HASTC) kể từ ngày 12/11/2008.

* Từ 12/11/2008 – 12/12/2008, ông Nguyễn An Trường – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HASTC) dự kiến bán 3.000 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 1.200 cổ phiếu nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Ngày 19/11/2008 là ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QHD0811059-HASTC) kỳ hạn 3 năm với lãi suất 15%/năm.

* Ngày 19/11/2008 là ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QHD0813060-HASTC) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 15%/năm.

* Ngày 15/12/2008 là ngày thanh toán trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 25/2005 do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mãTP1_2505-HASTC), lãi suất 8,75%/năm với tỷ lệ thanh toán 1 trái phiếu được nhận 8.750 đồng.

* Ngày 15/12/2008 là ngày thanh toán trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành đợt 20/2004 do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã TP1A2004-HASTC), lãi suất: 8,5%/năm với tỷ lệ thanh toán: 1 trái phiếu được nhận 8.500 đồng.

* Ngày 15/12/2008 là ngày thanh toán trái phiếu Chính phủ đấu thầu do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã CP061327-HASTC), lãi suất: 8,36%/năm với tỷ lệ thanh toán: 1 trái phiếu được nhận 8.360 đồng.

* Ngày 17/11/2008 là thời hạn hủy niêm yết và ngừng giao dịch trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mãCP1_0603-HASTC) do trái phiếu đến thời gian đáo hạn.

NGUYỆT ÁNH