Tin vắn chứng khoán ngày 13/11 bởi Nguyễn Quang

Những thông tin đáng chú ý ngày 13/11/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Tính đến ngày 6/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) là 9.097 đồng/chứng chỉ quỹ, tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 6/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 7.400 đồng/chứng chỉ quỹ, tính trên 50 triệu chứng chỉ quỹ.

* Ngày 29/10/2008, Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn (mã GMC-HOSE) đã mua 1.290 cổ phiếu của những cán bộ công nhân viên nghỉ việc, nâng số cổ phiếu quỹ lên 3.550 cổ phiếu.

* Từ 4/11/2008 – 7/11/2008, ông Trương Bình An Sơn – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) đã mua 1.700 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 48.999 cổ phiếu.

* Ngày 5/11/2008, Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (mã TCM-HOSE) đã ký hợp đồng thỏa thuận với đối tác để thực hiện dự án đầu tư tại số 8 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM với diện tích đất 66.374 m2.

Bên đối tác thực hiện mọi thủ tục liên quan đến việc xin phép đầu tư, chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch thiết kế, thi công xây dựng và kinh doanh,… thuộc dự án và chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản chi phí, lệ phí, thuế, v.v… liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành. Ngoài ra, bên đối tác sẽ thanh toán cho Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành công 597 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk (mã VNM-HOSE) vừa công bố trong 10 tháng, tổng doanh thu của công ty đạt 7.076 tỷ đồng, bằng 86,3% so với kế hoạch năm (8.200 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 1.249 tỷ đồng, bằng 94,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.129 tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch năm nay (1.140 tỷ đồng).

* Ngày 24/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QH061136-HASTC) với lãi suất 8,5%/năm.

* Ngày 21/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu bảo lãnh phát hành đợt 9/2002 do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4A0902-HASTC) với lãi suất 9,18%/năm.

* Ngày 21/11/2008, 8 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – TKV (mã TDN-HASTC) sẽ chính thức giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

* Ngày 21/11/2008, 10 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV (mã TCS-HASTC) sẽ chính thức giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

* Dự kiến tháng 11/2008 tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Xuất nhập khẩu Intimex có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, sẽ IPO 11.512.700 cổ phần với giá khởi điểm 10.200 đồng/cổ phần.

* Ngày 15/12/2008, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã PVI-HASTC) sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phần – 1 cổ phần được nhận 700 đồng.

* Ngày 30/12/2008, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HASTC) sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 9%/cổ phần – 1 cổ phần nhận được 900 đồng.

* Ngày 11/12/2008, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (mã PVS-HASTC) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu – 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

* Từ 8/10/2008 – 7/11/2008, ông Nguyễn Văn Huệ – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HASTC) dự kiến mua 3.600 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ lên 11.243 cổ phiếu nhằm đầu tư thêm.

* Từ 12/11/2008 – 12/12/2008, bà Thái Thị Ngọc Hoa – người có liên quan đến ông Hoàng Thanh Minh – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HASTC) dự kiến bán 18.644 cổ phiếu.

* Từ 9/10/2008 – 9/11/2008, ông Vũ Tương Lai – nguyên thành viên Hội đồng Quản trị (đã thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị từ tháng 5/2008) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương Mại (mã TJC-HASTC) đã bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phần nắm giữ còn 15.000 cổ phiếu nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Từ 9/10/2008 – 9/11/2008, ông Mai Xuân Ngoạt – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương Mại (mã TJC-HASTC) đã bán 18.000 cổ phiếu, số cổ phần nắm giữ còn 19.500 cổ phiếu nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Hết ngày 4/11/2008, Công ty Cổ phần Sông Đà 9 – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 (mã S99-HASTC) đã bán được cổ phiếu như đăng ký, số cổ phiếu nắm giữ là 778.600 cổ phiếu – chiếm 26,18% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset thông báo chuyển trụ sở chính đến địa điểm mới: 1-5 Lê Duẩn Phường Bến nghé, Quận I, Tp.HCM và Tầng 19, số 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM.

NGUYỆT ÁNH