Những thông tin đáng chú ý ngày 12/2/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

*  Tính đến ngày 5/2/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 7.799 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 5/2/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 4.010 đồng/chứng chỉ quỹ  – tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 5/2/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) là 7.984 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, ngày 20/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2009 của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (mã BMI-HOSE).

* Ngày 4/2/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận về mặt nguyên tắc việc đăng ký niêm yết bổ sung để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) với số lượng 1.170.000 cổ phiếu.

* Ngày 23/01/2009, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) đã mua lại 750.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, nâng số lượng quỹ sở hữu lên 1.250.000 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Châu – giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bibica kể từ ngày 15/2/2009.

* Từ 11/2/2009 – 1/7/2009, ông Đoàn Ngọc Long – Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 18.640 cổ phiếu, chiếm 0,37% vốn điều lệ.

* Từ 4/12/2008 – 30/1/2009, bà Lê Ngọc Mai – người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Chiến – Phó tổng giám đốc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Container phía Nam (mã VSG-HOSE) đã bán 4.900 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 26.415 cổ phiếu.

* Từ 9/2/2009 – 6/8/2009, ông Phạm Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC-HOSE) đăng ký mua 75.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 225.000 cổ phiếu, chiếm 2,7% vốn điều lệ.

*  Từ 16/2/2009 – 16/5/2009, ông Mai Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần bao bì PP Bình Dương (mã HBD-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 144.100 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ.

* Công ty Cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long (mã TLT-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong quý 4 đạt 37,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 218,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 lỗ 16,1 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 lỗ 69 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Nông Dược HAI (mã HAI-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 181,7 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 635,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 5,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 43,91 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 3.200 đồng.

* Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (mã VBH-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 15 tỷ đồng, lũy kế đạt 67,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 lỗ 1,228 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt gần 1,1 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã CMC-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 79,5 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 186,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 lỗ 27,893 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 âm 23,031 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Bạc Liêu (mã BLF-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 84,7 tỷ đồng, lũy kế đạt 277,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 2,48 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 2,293 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thủy Điện Nậm Mu (mã HJS-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 11,3 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 37,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 3,193 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 9,171 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 1.529 đồng.

* Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (mã PJC-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 123,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 446,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 749,5 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 5,75 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (mã SD8-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 40 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 136,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 1,837 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 2.146,03 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (mã S12-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 82,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 238 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 311 triệu đồng, lũy kế năm 2008 đạt 9,86 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 1.937,1 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 906 (mã S96-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 14 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 33,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 275 triệu đồng, lũy kế năm 2008 đạt 9,75 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần khuôn mẫu chính xác và Máy CNC (mã PTM-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 10,4 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 28,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 249 triệu đồng, lũy kế năm 2008 đạt 720 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 553 đồng.

* Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Giáo dục tại Nam Định (mã DST-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 2,6 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 24,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 98 triệu đồng, lũy kế năm 2008 đạt 979 triệu đồng.

* Từ 10/1/2009 – 8/2/2009, bà Lê Ngọc Hoa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HASTC) đã mua 8.300 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 29.648 cổ phiếu nhằm đầu tư thêm.

* Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung (mã SEB-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 24,3 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 91,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 2,1 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 19,92 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 1.594 đồng.

* Ngày 20/2/2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức bán đấu giá 3.263.900 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) với giá khởi điểm là 10.800 đồng/cổ phần của Công ty TNHH MTV Khai thác chế biến Xuất khẩu Khoáng sản Khánh Hoà –  số 248 Thống Nhất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hải Yến
theo VnEconomy