Tin vắn chứng khoán ngày 12/1 bởi Nguyễn Quang

Ngày 12/01/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức của CTCP Sách và thiết bị Bình Thuận (BST).

Lịch sự kiện

Ngày 12/01/2009, HoSE bắt đầu đưa giao dịch trực tuyến chính thức vào hoạt động. Có 69 CTCK tham gia giao dịch này.

BST (Hastc) – CTCP Sách và thiết bị Bình Thuận: Ngày 12/01/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

Tin công ty

LBM – CTCP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày 09/01/2009 được phát hành 3.928.774 cổ phiếu ra công chúng trong đó 3.729.496 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 12.000 đồng/CP và 199.278 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên giá 13.000 đồng/CP. Đây là một trong các giai đoạn tăng gấp đôi vốn điều lệ của LBM từ 41 tỷ lên 85 tỷ đồng theo kế hoạch.

KBC (Hastc) – CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc: Bà Nguyễn Thị Kim Xuân; trú tại 69 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Tp. HCM trở thành cổ đông lớn của công ty KBC khi nắm giữ 7.695.650 CP, chiếm 5,74% tổng số cổ phiếu lưu hành.

TMC – CTCP TM-XNK Thủ Đức: Thông báo trạm xăng dầu Long Bình trực thuộc Công ty bắt đầu hoạt động trở lại vào ngày 08/01/2009 căn cứ theo Quyết định số 153/QĐ-SCT ngày 21/11/2008 của Sở Công thương cho phép điều chỉnh thời hạn thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu từ 06 tháng xuống còn 03 tháng.

SDA – CTCP SIMCO Sông Đà: Ông Tạ Quốc Trung thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 1/1/2009. Ông Phạm Hữu Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/1/2009.


Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộDC4 (Hastc) – CTCP DIC số 4: Từ ngày 12/01/2009 đến ngày 12/02/2009, ông Nguyễn Quang Tín – Trưởng Ban kiểm soát công ty đăng ký mua 10.000 cổ phiếu DC4, tăng tỷ lệ nắm giữ từ 0% lên 0,5% vốn điều lệ công ty.

B82 (Hastc) – CTCP 482: Từ 12/01/2009 đến ngày 08/02/2009, bà Lê Ngọc Hoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Giám đốc Công ty đăng ký mua 10.000 cổ phiếu B82, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 31.348 cổ phiếu.

Đồng thời, HĐQT Công ty nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 đạt 171,46 tỷ đồng doanh thu, tăng 55,87% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 6 tỷ đồng.

SJC (Hastc) – CTCP Sông Đà 1.01: Từ15/10/2008 đến ngày 31/12/2008: Đã mua lại 56.600 cổ phiếu quỹ /240.700 cổ phiếu đăng ký do không khớp được lệnh. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 289.600 cổ phiếu.

Từ 19/01/2009 đến 31/03/2009, công ty đăng ký mua tiếp: 184.200 cổ phiếu.


Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ

PVD – Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD): Từ 28/08/2008 đến 07/01/2009, bà Hồ Thị Thành, vợ ông Đỗ Văn Khạnh, Tổng Giám đốc PVD đã bán 50.000 cổ phiếu PVD nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân. Sau khi giao dịch, bà Thành còn nắm giữ 16.240 cổ phiếu PVD.

VIP – CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO: Từ 03/11/2008 – 06/01/2009, tổ chức Amersham Industries Limited do ông Phan Minh Tuấn, thành viên Hội đồng Quản trị – đại diện cho phần vốn Amersham Industries Ltd tại VIPCO đã bán toàn bộ 2.582.055 CP VIP chiếm 4,32% vốn điều lệ công ty Vipco.

FPT – CTCP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (công ty con của FPT): Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, mẹ ông Trương Đình Anh, Thành viên HĐQT công ty đã bán 3.000 cổ phiếu FPT vào ngày 30/12/2008. Trước khi giao dịch, bà Thoa nắm giữ 10.500 cổ phiếu. Sau khi giao dịch, bà Thoa nắm giữ 12.750 cổ phiếu (bao gồm cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 50% từ thặng dư vốn).

BMP – CTCP Nhựa Bình Minh: Tháng 11/2008, bà Đinh Thị Nguyệt Hà, thành viên Ban Kiểm soát đã bán 2.270 cổ phiếu BMP, giảm tỷ lệ nắm giữ từ 13.620 cp (chiếm 0,08%) xuống 11.350 cp (chiếm 0,067%).

Hoàng Ly
theo CafeF

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009