Tin vắn chứng khoán ngày 12/11 bởi Nguyễn Quang

Những thông tin đáng chú ý ngày 11/11/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ 29/10/2008, Bùi Thế Sơn, con ông Bùi Minh Hưng – Ủy viên Hội đồng Quản trị – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (mã DDM-HOSE) đã bán 61.400 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ là 0 cổ phiếu.

* Ngày 5/8/2008 – 27/8/2008, bà Nguyễn Thị Thu Hà – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC- HOSE) đã bán 9.490 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 80.873 cổ phiếu.

* Từ 10/11/2008 – 10/12/2008, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – đại diện là ông Nguyễn Tiến Dũng – Uỷ viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã PVI-HOSE) dự kiến mua 1 triệu cổ phiếu PVI, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ lên 5.567.137 cổ phiếu nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 14/11/2008 là ngày giao dịch chính thức bổ sung 22.903.096 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2007 của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE).

* Từ 29/08/2008 – 29/10/2008, Công ty Cổ phần Mirae (mã KMR-HOSE) thông báo đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đã mua 222.360 cổ phiếu, công ty không mua hết cổ phiếu như đã đăng ký là do trong thời gian gần đây tình hình tài chính trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Công ty cần phải giữ tiền mặt để ứng phó trong trường hợp cần thiết, số cổ phiếu quỹ hiện tại là 222.360 cổ phiếu.

* Từ 12/11/2008 – 12/2/2009, ông Lê Ái Tú – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 79.441 cổ phiếu, chiếm 0,88% vốn điều lệ.

* Từ 11/11/2008 – 11/12/2008, ông Trịnh Hữu Minh – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 46.558 cổ phiếu, chiếm 0,88% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình (mã VTB-HOSE) thông báo ủy quyền cho ông Đào Trung Thanh – Trưởng phòng Đầu tư Tài chính – làm nhân viên công bố thông tin thay cho ông Nguyễn Chí Thắng kể từ ngày 14/11/2008.

* Từ 12/11/2008 – 19/11/2008, ông Đặng Phước Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 3 triệu cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Ngày 6/11/2008, bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, vợ ông Nguyễn Hồng Quang – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương (mã TMS-HOSE) đã bán 7.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2 cổ phiếu.

* Hết ngày 29/10/2008, Tạ Phạm Phi Cát – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Sông Đà 5.05 (mã S55-HASTC) đã bán 133.100 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Từ 7/10/2008 – 7/11/2008, ông Nguyễn Thế Tường – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dabaco (mã DBC-HOSE) đã bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 40.800 cổ phiếu nhằm giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần.

* Từ 10/11/2008 – 10/12/2008, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HASTC) đăng ký bán 7.000 cổ phiếu.

* Từ 4/8/2008 – 31/10/2008, Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (mã VC6-HASTC) ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội đăng ký mua lại 60.800 cổ phiếu, số cổ phiếu đã mua 60.800 cổ phiếu, số cổ phiếu quỹ hiện có là 200.000 cổ phiếu.

* Ngày 19/11/2008, 11.424.570 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá (mã THB-HASTC) chính thức giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

* Công ty Chứng khoán Tràng An thông báo bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Phương Thuỷ và ông Tạ Quốc Bình.

* Công ty Chứng khoán Tràng An thông báo bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Thuỷ giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát thay cho Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ – miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc thông báo ông Nguyễn Thành Nam – Tổng giám đốc sẽ kiêm giữ chức Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM thay cho ông Đặng Việt Anh (nguyên Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM – miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 03/11/2008.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam Việt thông báo kể từ ngày 4/11/2008 vốn điều lệ mới là 46 tỷ đồng.

NGUYỆT ÁNH

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009