Tin vắn chứng khoán ngày 1/12 bởi Nguyễn Quang

Những thông tin đáng chú ý ngày 1/12/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 25/11/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn nghiêm khắc cảnh cáo Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả lại (mã PPC-HOSE) về việc tại thời điểm lập Báo cáo tài chính quý 3/2008, công ty đã có thể dự báo cho nhà đầu tư biết chi phí tài chính về việc xác định lại tỷ giá là 584,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty đã không công bố thông tin dẫn đến gây hiểu lầm cho nhà đầu tư (PPC báo cáo lợi nhuận sau thuế đạt trên 793 tỷ đồng mà không có bất cứ thuyết minh nào). Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyết định của nhà đầu tư khi mua cổ phiếu PPC.

* Tính đến ngày 20/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 7.610 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 20/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 4.459đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 20/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) là 8.456 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 20/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 16.944 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Từ 26/11/2008 – 26/12/2008, ông Bùi Minh Hưng – Ủy viên Hội đồng Quản trị – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hàng Hải Đông Đô (mã DDM-HOSE) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 70.000 cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư tài chính.

* Từ 18/8/2008 – 18/11/2008, ông Nguyễn Văn Hảo – nguyên Phó giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) đăng ký bán 16.380 cổ phiếu, nhưng không bán được do tình hình thị trường không thuận lợi, số cổ phiếu đang nắm giữ là 24.380 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha S.G (mã ASP-HOSE) thông báo ông Trương Hữu Phước – hiện đang làm Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ – Thương mại Gia Đình – kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha S.G được bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thay thế cho ông Vũ Hồng Minh đã đột ngột qua đời.

* Từ 26/11/2008 – 1/12/2008, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) do ông Lê Quốc Bình – giám đốc tài chính CII làm đại diện phần vốn góp của CII tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE) đăng ký mua thêm trong đợt chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia là 281.462 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.934.912 cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của CII tại Lugiaco.

* Ngày 21/11/2008, bà Đặng Thị Hồng Phương – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã VSH-HOSE) đã mua 1.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 20.800 cổ phiếu.

* Ngày 26/12/2008, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hoá (mã VKP-HOSE) sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 5%/mệnh giá – 500 đồng/cổ phần.

* Ngày 25/12/2008, Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã DNP-HOSE) sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá – 1.500 đồng/cổ phần.

* Ngày 25/12/2008, Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón hoá sinh (mã HSI-HOSE) sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần – 1.500 đồng/cổ phần.

* Ngày 25/12/2008, Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HASTC) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần – 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

* Ngày 17/10/2008 – 17/11/2008, bà Bùi Thị Tuyết Loan vợ ông Đỗ Minh Toàn – Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HASTC) đã bán 125.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.530 cổ phiếu, nhằm giải quyết công việc gia đình.

* Từ ngày 25/11 – 26/11/2008, ông Phạm Hữu Hoà – Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương (mã CDC-HASTC) dự kiến chuyển nhượng 33.781 quyền tương ứng 16.890 cổ phiếu, số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ còn 0 quyền tương ứng 0 cổ phiếu với mục đích là do tạm thời khó khăn về tài chính không đủ khả năng để mua cổ phần phát hành thêm; đồng thời, dùng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu để chi tiêu cho gia đình.

* Ngày 19/11/2008, ông Lương Dũng Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá (mã THB-HASTC) đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 70.060 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 25/11/2008 – 26/11/2008, ông Văn Minh Hoàng – Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương (mã CDC-HASTC) dự kiến chuyển nhượng 180.548 quyền tương ứng 90.274 cổ phiếu; số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu với mục đích là do tạm thời khó khăn về tài chính không đủ khả năng để mua cổ phần phát hành thêm; đồng thời, dùng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu để chi tiêu cho gia đình.

* Từ ngày 25/11/2008 – 26/11/2008, ông Trần Mai Cường Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương (mã CDC-HASTC) dự kiến chuyển nhượng 219.997 quyền tương ứng 109.998 cổ phiếu; số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ còn 0 quyền tương ứng 0 cổ phiếu với mục đích là vì tạm thời khó khăn về tài chính không đủ khả năng để mua cổ phần phát hành thêm; đồng thời, dùng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu để chi tiêu cho gia đình.

* Từ ngày 25/11/2008 – 26/11/2008, ông Nguyễn Văn Đạt – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương (mã CDC-HASTC) dự kiến chuyển nhượng 120.000 quyền tương ứng 60.000 cổ phiếu, số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ còn 61.647 quyền tương ứng 30.823 cổ phiếu với mục đích là do tạm thời khó khăn về tài chính không đủ khả năng để mua cổ phần phát hành thêm; đồng thời, dùng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu để chi tiêu cho gia đình.

* Ngày 28/11/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức đấu thầu 500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành, đợt 3 tháng 11/2008.

* Ngày 21/11/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc (PV Gas North) được niêm yết 26.617.000 cổ phiếu cổ phiếu trên HASTC.

* Ngày 22/11/2008, Đại hội cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – SCB đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với thời hạn cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức là ngày 25/11/2008 với với tỷ lệ 6% – 600 đồng/cổ phiếu. Và sau khi kết thúc năm tài chính 2008, SCB tiến hành chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2008 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6% – thời hạn chốt danh sách cổ đông để tính cổ tức còn lại là ngày 31/12/2008.

* 5/12/2008 là ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã TP4A5204-HASTC) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9%/năm.

* 5/12/2008 là ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4A1102-HASTC) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,18%/năm.

Nguyệt Ánh
theo VNeconomy

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009