Những thông tin đáng chú ý ngày 11/2/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC-HOSE) thông báo ông Huỳnh Văn Nhớ – Trưởng phòng Kỹ thuật được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy dầu Phú Mỹ – Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An trong thời gian 3 năm (2009 – 2011) thay ông Cao Minh Phú nghỉ việc kể từ ngày 1/2/2009.

* Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã SSC-HOSE) thông báo ngày 22/1/2009, Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua việc điều chỉnh bổ sung mức chi trả cổ tức năm 2008 từ 12% lên 15% (Công ty đã chi trả 12% và sẽ chi trả thêm 3%) sau khi đã trích lập các quỹ và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 biểu quyết thông qua.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HOSE) vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 9/2/2009 do kết quả sản xuất kinh doanh 2008 phát sinh âm.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vitaly (mã VTA-HOSE) vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 9/2/2009 do kết quả kinh doanh năm 2008 phát sinh âm.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 9/2/2009 do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 phát sinh âm.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (mã VHG-HOSE) bị đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 9/2/2009 do kết quả kinh doanh năm 2008 phát sinh âm.

* Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HOSE) đã có quyết định bổ nhiệm Thạc sỹ DS.Nguyễn Đăng Thoại – Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển đảm nhận chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách Khoa học – Công nghệ kể từ ngày 2/2/2009.

* Tính đến ngày 5/2/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 16.063 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Ngày 3/2/2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB-HASTC)  được niêm yết niêm yết 50 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.

* Từ 5/1/2009 – 24/1/2009, ông Nguyễn Quốc Khánh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Giám đốc Công ty Cổ phần Điện nhẹ viễn thông (mã LTC-HASTC) đã mua 17.300 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 175.800 cổ phiếu nhằm đầu tư thêm.

* Từ 6/2/2009 – 27/2/2009, ông Nguyễn Quốc Khánh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Giám đốc Công ty Cổ phần Điện nhẹ viễn thông (mã LTC-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 225.800 cổ phiếu nhằm nâng tỷ lệ sở hữu.

* Từ 6/2/2009 – 6/3/2009, ông Đoàn Thanh Tùng – con Bà Đinh Thị Hà – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã BTX-HASTC) đăng ký mua 2.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 5.500 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai (mã CTC-HASTC) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 chậm nhất là ngày 14/2/2009 là do công ty có 7 công ty thành viên và đơn vị trực thuộc hoạt động trải dài các tỉnh miền Trung, số liệu sản xuất kinh doanh chưa tập hợp hoàn chỉnh về công ty mẹ, công ty chưa có được báo cáo tài chính theo yêu cầu.

* 19/2/2009 là ngày giao dịch chính thức 2.159.850.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.Hà Nội (mã TPH-HASTC) trên HASTC.

* Từ 6/2/09 – 6/3/09, ông Nguyễn Văn Thời  – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HASTC) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ lên 870.014 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG Pipe (mã VGS-HOSE) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 đến ngày 15/2/2009, do cuối năm công ty phải kiểm kê tài sản, vật tư, hàng hóa, đối chiếu, xác nhận công nợ với khách hàng. Đồng thời do công ty là đơn vị sản xuất nên các mặt hàng để phục vụ sản xuất quá nhiều vì thế công ty mất nhiều thời gian để hoàn thành, do vậy công ty không thể hoàn thành báo cáo tài chính vào ngày 20/1/2009.

* Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long 1 (mã HLY-HASTC) được niêm yết bổ sung 250.000 cổ phiếu, với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 2.500.000.000 đồng.

* Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (mã DTC-HASTC) được niêm yết bổ sung 500.000 cổ phiếu, với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá 5.000.000.000 đồng.

* Ngày 16/2/2009 là ngày hủy niêm yết và ngừng giao dịch trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã TP1A0706-HASTC) do trái phiếu đến thời gian đáo hạn.

* Ngày 16/2/2009 là ngày ngày đăng ký cuối cùng trả gốc và lãi trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã TP4A0706-HASTC) lãi suất 8,15%/năm – 1 trái phiếu được nhận 108.150 đồng.

* Ngày 10/2/2009 là ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh do Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (mã VEC10803-HASTC) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,99%/năm.

* Ngày 10/2/2009 là ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh do Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (mã VEC10802-HASTC) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9%/năm.

* Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM (mã SSM-HASTC) xin gia hạn báo cáo tài chính quý 4/2008 chậm nhất đến ngày 15/02/2009, do đặc thù của ngành sản xuất chế tạo kết cấu thép và xây lắp phải tập trung vào công tác kiểm kê và kiểm toán cho năm tài chính 2008 do đó chưa có số liệu chính thức quý 4/2008 để lập báo cáo.

* Công ty Cổ phần Đại Châu (mã DCS-HASTC) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quí 4/2008 đến ngày 28/2/2009, do công ty chưa thu thập được đầy đủ số liệu, hoàn thiện báo cáo nên việc nộp báo cáo tài chính quí 4/2008 bị chậm so với quy định hiện hành.

* Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng được niêm yết 15 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 150 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán SeaBank thông báo ông Võ Đăng Quang thôi giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 25/1/2009.

* Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thủ Đô (CSC) thông báo bổ nhiệm ông Trương Quốc Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của công ty thay cho ông Nguyễn Tiến Dũng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn gửi Công ty Chứng khoán An Thành để cảnh cáo công ty này do đã hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ khi tham gia giao dịch trực tuyến.

Hải Yến
theo VnEconomy