Tin vắn chứng khoán ngày 11/12 bởi Nguyễn Quang

Những thông tin đáng chú ý ngày 11/12/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ 2/12/2008 – 31/12/2008, ông Hồ Xuân Dũng – thành viên Hội đồng Quản trị – Giám đốc Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4 -HASTC) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu.

* Ngày 26/11/2008, Hong Long Limited do ông Dương Hải – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV-HOSE) làm đại diện đã bán 488.320 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã SC5-HOSE) thông báo mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh năm 2008 của công ty vẫn ổn định nhưng do lạm phát cao khiến giá nguyên vật liệu đầu vào, giá xăng dầu đều tăng đột biến nên giá nhân công cũng phải tăng tương ứng.

Ngoài ra lãi suất ngân hàng tăng cao và công ty phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính nên công ty thông báo việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với kế hoạch doanh thu năm 2008 giữ nguyên là 818 tỷ đồng; điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận từ 87,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế xuống còn 40,48 tỷ đồng; việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 sẽ lấy ý kiến cổ đông trong Đại hội cổ đông sớm nhất.

* Từ 8/12/2008 – 8/3/2009, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (mã DPM-HOSE) đăng ký mua lại 320.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường; tăng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên một cổ phiếu và tăng thặng dư vốn của doanh nghiệp.

* Ngày 20, 24, 25/11/2008, Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Cương (Paragon) do ông Nguyễn Đức Hoà – Giám đốc công ty làm đại diện – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HOSE) đã bán 50.000 cổ phiếu PAN nhằm tái cấu trúc danh mục đầu tư.

* Ngày 26/11/2008, Công ty Cổ phần Chứng khoán MHB – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HOSE) đã bán 430.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 48.000 cổ phiếu – chiếm 0,59% vốn điều lệ.

* Từ 4/12/2008 – 30/1/2009, bà Lê Ngọc Mai – vợ ông Nguyễn Hữu Chiến – Phó tổng giám đốc – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Container phía Nam (mã VSG-HOSE) đăng ký bán 31.315 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu nhằm thanh toán nợ của cá nhân.

* Ngày 26/11/2008, Vietnam Property Holding – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV-HOSE) đã mua 648.320 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 923.140 cổ phiếu – chiếm 9,27% vốn điều lệ.

* Ngày 14/11/2008, Citigroup Global Market ltd (CGML) – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn (mã TRI-HOSE) đã bán 104.680 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 445.660 cổ phiếu – chiếm 5,9% vốn điều lệ.

* Từ 28/8/2008 – 28/11/2008, bà Nguyễn Kim Hồng Thảo – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) đã bán 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu đang nắm giữ còn 45.970 cổ phiếu – đã bao gồm cổ tức được nhận.

* Từ 1/12/2008 – 15/1/2009, ông Vũ Nhất Tâm cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Pin ắc quy miền Nam (mã PAC-HOSE) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 13.000 cổ phiếu nhằm giải quyết việc cá nhân.

* Công ty Cổ phần Mirae (mã KMR-HOSE) thông báo Đại hội đồng Cổ đông công ty thông qua chủ trương phát hành và niêm yết cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc (KOSDAQ) với tỷ lệ tán thành 99,8%/vốn điều lệ.

Hội đồng Quản trị công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc và xây dựng phương án phát hành cụ thể trình Đại hội Cổ đông thông qua trước khi thực hiện.

* Từ 22/10 – 22/11/2008, ông Phạm Thanh Minh – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí (mã PVE-HASTC) đăng ký bán 6.400 cổ phiếu nhưng không bán được do tình hình biến động đi xuống của thị trường và tính thanh khoản của cổ phiếu nên không thực hiện được giao dịch, số cổ phiếu nắm giữ là 14.820 cổ phiếu.

* Từ 21/10/2008 – 21/11/2008, ông Nguyễn Việt Thắng – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HASTC) đã mua 3.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu lên 135.048 cổ phiếu nhằm bổ sung chứng khoán TNG.

* Từ 21/10/2008 – 21/11/2008, ông Nguyễn Văn Đức – Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HASTC) đã mua 1.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu lên 43.000 cổ phiếu nhằm bổ sung chứng khoán TNG.

* Từ 13/10/2008 – 13/11/2008, ông Phan Lê Tân – thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (mã VSP-HASTC) đã bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Hết ngày 27/11/2008, ông Hoàng Hữu Tâm – Uỷ viên Hội đồng Quản trị – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (mã S12-HASTC) đã mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 20.190 cổ phiếu.

Nguyệt Ánh
theo VNeconomy

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009