Tin vắn chứng khoán ngày 11/11 bởi Nguyễn Quang

Những thông tin đáng chú ý ngày 11/11/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ 11/11/2008 – 11/12/2008, ông Trịnh Hữu Minh – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mãMCP-HOSE) đăng ký mua 10.000 cố phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 46.558 cổ phiếu, chiếm 0,88% vốn điều lệ.

* Ngày 3/11/2008, Nguyễn Duy Luân – con bà Nguyễn Thị Cảnh – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (mã DDM-HOSE) đã bán 69.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ là 0 cổ phiếu.

* Từ 23/10/2008 – 24/10/2008, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship (mã VNA-HOSE) đã mua 52.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.040.000 cổ phiếu, chiếm 5,2% vốn điều lệ.

* Từ 7/11/2008 – 19/12/2008, ông Phạm Văn Hừng, em ruột ông Phạm Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 11.555 cổ phiếu – chiếm 0,139% vốn điều lệ nhằm cân đối danh mục đầu tư.

* Từ 15/11/2008 – 15/4/2009, bà Nguyễn Thị Thu Hà – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) đăng ký bán 19.610 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 61.263 cổ phiếu nhằm cân đối tài chính gia đình.

* Ngày 5/11/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) được niêm yết 179.814.501 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, tuy nhiên để hoàn tất thủ tục cấp quyết định niêm yết chính thức, Công ty cần hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

* Công ty Cổ phần Nam Việt (mã ANV-HOSE) thông báo, Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2008 với doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 2.514.133.199.799 đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 249.906.762.946 đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 237.263.655.973 đồng và ngày 26/12/2008, sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 18%/mệnh giá (1.800 đồng/cổ phiếu).

* Từ 31/10/2008 – 4/11/2008, ông Huỳnh Sáng – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC-HOSE) đã bán 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Từ 23/10/2008 – 31/10/2008, Aranda Investment Pte., Ltd – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) đã bán 171.440 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.528.560 cổ phiếu, chiếm 8,99% vốn điều lệ.

* Từ 10/11/2008 – 10/12/2008, bà Nguyễn Phương Nhung người có liên quan đến ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HOSE) dự kiến bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu còn lại là 0 cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ 10/11/2008 – 30/11/2008, ông Nguyễn Việt Trung – Giám đốc Công ty Cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long (mã TLT-HOSE) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu nhằm đầu tư dài hạn.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải dầu khí Vinashin (mã VSP-HOSE) thông báo vì lý do cá nhân bà Phan Hồ Giang xin từ chức thành viên ban kiểm soát kể từ ngày 27/10/2008, công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

* Từ 29/9/2008 – 29/10/2008, Tổng công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí Việt Nam – đại diện là ông Nguyễn Tiến Dũng – Uỷ viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã PVI-HASTC) dự kiến mua 1 triệu cổ phiếu PVI, số cổ phiếu đã mua là 495.800 cổ phiếu do tình hình biến động giá cổ phiếu PVI không phù hợp với phương án đầu tư của Tổng công ty, số cổ phiếu nắm giữ là 4.567.137 cổ phiếu – bao gồm 301.580 cổ phiếu từ cổ tức.

* Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong (mã NTP-HASTC) xác nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Ban kiểm soát của ông Trần Bá Phúc – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Ủy viên Ban kiểm soát Công ty vì ông Trần Bá Phúc được bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

* Đến hết ngày 1/10/2008,bà Đỗ Thị Đoan Trang – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn (mã BBS-HASTC) dự kiến bán 15.000 cổ phiếu, số cổ phiếu còn lại là 0 cổ phiếu.

* Từ 24/10/2008 – 4/11/2008, ông Nguyễn Trọng Tấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HASTC) đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 68.087 cổ phiếu.

* Từ 10/11/2008 – 10/12/2008, bà Đào Thị Nga – vợ ông Trần Đăng Lợi – Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HASTC) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ là 11.976 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành thông báo bổ nhiệm ông Phạm Sỹ Long giữ chức Phó giám đốc kể từ ngày 30/10/2008.

NGUYỆT ÁNH

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009