Những thông tin đáng chú ý ngày 10/2/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 14/3/2009, Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (mã BBT-HOSE) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất – số 200 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM với nội dung: báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2008 và kế họach sản xuất kinh doanh 2009; thông qua việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị; miễn nhiệm và bầu mới thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát; chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2009; thông qua phương án huy động vốn và các vấn đề khác theo luật định.

*  8h00 ngày 27/03/2009, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên tại hội trường tòa nhà E.Town số 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM.

* Từ 16/1/2009 – 05/2/2009, ông Hầu Văn Tuấn – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) đã mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu đang nắm giữ lên 21.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

*  Ngày 3/2/2009, ông Nguyễn Thanh Nghĩa – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) đã bán 149.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 337.230 cổ phiếu, chiếm 4,16% vốn điều lệ.

* Ngày 9/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 18/2/2009, 15,4 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB-HOSE) sẽ chính chức giao dịch trên sàn Tp.HCM với giá tham chiếu 27.000 đồng, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/- 20% so với giá tham chiếu.

* Ngày 5/1/2009 – 3/2/2009, Vietnam Ventures Limited  –  cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre (mã FBT-HOSE) đã bán 185.990 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 727.150 cổ phiếu, chiếm 4,85% vốn điều lệ.

* Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE) thông báo miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí nhiệm kỳ 1 (2008-2013) của ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Vũ thị Ngọc Lan – thành viên Hội đồng Quản trị.

* Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE) thông báo bầu bổ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 1 (2008-2013) đối với ông Nguyễn Đình Lâm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Nguyễn Khuyến Nguồn – thành viên Hội đồng Quản trị.

* Từ 26/12/2008 – 26/3/2009, bà Chu Thị Bình – thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (mã MPC-HOSE) đã mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu hiện đang nắm giữ lên 16.934.190 cổ phiếu .

*  Từ 10/2/2009 – 10/5/2009, bà Chu Thị Bình – thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (mã MPC-HOSE) đăng ký mua tiếp 1.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 17.934.190 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ.

* Ngày 13/2/2009 – 13/5/2009, Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ do ông Phạm Quang Vinh – thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) đăng ký bán 835.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch 1.200.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục.

* Từ 9/2/2009 – 9/3/2009, bà Trần Thị Kim Hoa vợ ông Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã DPM-HOSE) đăng ký mua 20.000 cổ phần, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ lên 35.000 cổ phần, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

*  Ngày 26/3/2009, Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (mã ALT-HOSE) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại tòa nhà ALTA Plaza – 91B2 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình, Tp.HCM.

* Đến ngày 1/7/2009, bà Phạm Thị Thu Nga – kiểm soát viên Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HOSE) đang nắm giữ 5.000 cổ phiếu, đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, đăng ký mua thêm: 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 45.000 cổ phiếu.

* Ngày 3/02/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông được niêm yết 11.500.000 cổ phiếu trên HOSE. Để hoàn tất thủ tục cấp quyết định niêm yết chính thức, công ty cần hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

* Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (mã BMI-HOSE) xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 đến ngày 25/02/2009 do tết Âm lịch rơi vào tháng 1/2009 nên việc tập hợp số liệu bị chậm.

* Ngày 3/2/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận về mặt nguyên tắc việc đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên năm 2007 của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE) với số lượng 3.662.183 cổ phiếu.

* Từ 29/12/2008 đến 29/1/2009, bà Lê Ánh Tuyết con gái ông Lê Quang Viêng – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol (mã VNC-HASTC) đã bán 300 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 17.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (mã SDA-HASTC) thông báo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kể từ ngày 1/2/2009.

* Từ 5/2/2009 – 4/3/2009, ông Đỗ Kim Định – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HASTC) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm mua thêm cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS-HASTC) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2008 đến ngày 26/2/2009 do cho đến nay, công ty vẫn chưa nhận được đầy đủ báo cáo tài chính từ các công ty con nên công ty chưa thể hoàn thành báo cáo tài chính hợp nhất trong thời gian quy định.

* Ngày 28/2/2009, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (mã BST-HASTC) tổ chức họp đại hội cổ đông năm 2009 với tỷ lệ phân bổ quyền 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận, số 10 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

* Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV (mã TCS-HASTC) xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 của công ty chậm nhất đến ngày 12/02/2009 là do Tập đoàn TKV chưa nghiệm thu xong các chỉ tiêu hiện vật, giá trị tại Công ty cho nên công ty chưa lập xong báo cáo tài chính quý 4/2008 trước ngày 25/01/2009.

* Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 2.865.715 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương (mã CDC-HASTC) với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá là  28.657.150.000 đồng.

*  Dự kiến ngày 2/3/2009, Công ty Cổ phần  Văn hóa – Du lịch Gia Lai (mã CTC-HASTC) sẽ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009  với tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết.

* Từ 10/2/2009 – 10/3/2009, Công ty TNHH Thương mại Thành Hưng do ông Nguyễn Phúc Thành – thành viên Hội đồng Quản trị – Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL-HASTC) dự kiến mua 60.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 178.000 cổ phiếu nhằm tăng sở hữu cổ phiếu VDL.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông thông báo vốn điều lệ mới của công ty là 45 tỷ đồng.

Hải Yến
theo VnEconomy