Tin Thị trường tiền tệ Ucraina bởi Nguyễn Quang

(DN.ODESA) – Ngân hàng nhà nước Ucraina (NHNN) vào ngày thứ 2, 24 tháng 11 đã xác định tỷ giá của Grivna với đô la là 6,1717Gr./usd.

Như RBC-Ucraina đã đưa tin, một Euro vào ngày thứ 2 có giá 7,1776 Gr./Euro. Và vào ngày thứ 2 đồng đô la giữ giá ở mức 6,5Gr. Kìm hãm sự tăng giá của đô la có kết quả nhờ sự oanh tạc của NHNN vào thị trường vốn. Vào ngày thứ 6 giá giao dịch đô la tại thị trường vốn liên ngân là 6,2-6,5Gr./usd.

Hôm đó, vào lúc15g30 NHNN đã tham gia giao dịch sàn với trình giá bán đô la là 6,17Gr./usd. Giá giao dịch Euro kết thúc ở mức 8,1-8,3Gr./Euro.

Lưu ý rằng, ngày 20 tháng 11 giá giao dịch trên thị trường liên ngân kết thúc ở mức 6,1-6,5Gr./usd. Tuy nhiên NHNN đã không tham gia giao dịch.

Lưu ý rằng vào ngày 19 tháng 11 NHNN lần đầu tiên đã tham gia giao dịch tại thị trường vốn liên ngân hàng và đã đưa đưa ngoại tệ usd “oanh tạc” thị trường này với giá ban đầu là 5,8854 Gr./usd (+/-2%). Theo sắc lệnh số No356 (07.11.2008) thì NHNN đã hạn chế các ngân hàng nhận tín dụng tái đầu tư của NHNN bằng những điều kiện khắt khe hơn và buộc các ngân hàng thương mại bán ngoại tệ không được vượt giá quy định của NHNN là 1,5%.

Hoàng Xuân Kiểm