(DN.ODESA) – “Giá Gaz nhất định sẽ hạ vào thời điểm mùa hè năm 2009 – Thủ tướng Nga Putin đưa ra nhận định – giá hạ bởi vì giá dầu cuối năm 2008 cũng đã hạ. Giảm giá Gaz sẽ chậm hơn khoảng 5-6 tháng. Việc hạ giá này không phụ thuộc vào chúng tôi mà phụ thuộc trực tiếp vào giá dầu và các sản phẩm của dầu trên thị trường thế giới”.

Thủ tướng Nga còn nhấn mạnh thêm: “Nếu như cần phải căm giận ai đó trong vụ việc này  thì đó là những kẻ đầu cơ dầu và Gaz, chúng không buôn bán  các sản phẩm thực mà là buốn giấy. Vào thứ bẩy tới đây, chính phủ Nga và Ucraina sẽ tiến hành đàm phán về vấn đề khí đốt giữa hai nước.

Hoàng Vũ