Kết quả của chuyến viếng thăm Ucraina vừa qua của đoàn công tác IMF hơn cả tích cực. Khoản tín dụng lần hai được tăng từ 1,9 tỷ $ lên 2,8 tỷ $, một phần trong đó sẽ được dành để bù lại thâm hụt ngân sách (thanh toán nợ nước ngoài).

Kết quả của chuyến viếng thăm Ucraina vừa qua của đoàn công tác IMF hơn cả tích cực. Khoản tín dụng lần hai được tăng từ 1,9 tỷ $ lên 2,8 tỷ $, một phần trong đó sẽ được dành để bù lại thâm hụt ngân sách (thanh toán nợ nước ngoài). IMF nhượng bộ về tỷ lệ thâm hụt ngân sách ở mức 4% GDP, nhưng buộc NBU phải thiết lập chế độ thả nổi tỷ giá ngoại tệ, cũng như đảm bảo khả năng rút tiền gửi trước hạn của người dân từ tháng 10-2009.

Chuyến công tác của IMF tại Ucraina đã có những kết quả vượt qua sự mong đợi của đất nước. Tín dụng lần hai được tăng thêm 900 triệu $, nhiều hơn chờ đợi của người dân nhưng thấp hơn tính toán muốn nhận cả hai lần chuyển một lúc của chính phủ. Trong đó trị giá lần chuyển hai và ba không thay đổi ở mức 5,6 tỷ $. Theo thông báo của chính quyền Ucraina, khoản chuyển thứ hai sẽ đến Ucraina ngày 13-14 tháng 5 tới. Thành công lớn nhất của chính quyền Ucraina trong thương lượng với IMF vừa qua là IMF đã đồng ý với ngân sách thâm hụt năm 2009 của Ucraina, bãi bỏ yêu cầu ban đầu về tỷ lệ thâm hụt bằng 0. Nhờ đó là một phần của khoản chuyển thứ hai sẽ được dành để bù đắp lại thaâ hụt ngân sách, theo tính toán của chính phủ sẽ là 1,1% GDP trong quý I, và 4% trong cả năm 2009.

Một trong những nội dung bổ sung quan trọng nữa cho hiệp ước tín dụng stand-by là IMF yêu cầu NBU Ucraina thả nổi tỷ giá ngoại tệ. Ngoài ra, IMF còn yêu cầu NBU cho đến tháng 10-2009 phải đảm bảo cho người dân được rút tiền gửi không hạn chế ra khỏi ngân hàng. Như vậy, chúng ta có thể cho rằng khoản tín dụng lần chuyển hai của IMF sẽ là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Ucraina và cho phép giữ được độ ổn định và tương lai dự báo của hệ thống ngân hàng và thị trường ngoại tệ.

Yêu cầu của IMF thả nổi tỷ giá ngoại tệ đã được dự báo trước, vì nó là một trong những điểm quan trọng nhất của biên bản ghi nhớ giữa Ucraina và IMF. Áp dụng tỷ giá thả nổi là cơ sở để ổn định tình hình thị trường ngoại tệ trong quý IV năm 2008 và quý I năm 2009. Tiếp tục thả thị trưởng ngoại tệ tự do sẽ cân bằng lại tình hình cán cân thanh toán của đất nước, tuy nhiên có thể dẫn đến việc đồng grivna bị yếu đi trong quý II và III năm nay. Chúng tôi cũng tiếp tục giữ ý kiến cho rằng khoản tín dụng lần chuyển ba của IMF có thể không thành hiện thực nếu tiến hành bầu cử quốc hội đồng thời với bầu cử tổng thống. Điều này sẽ tạo nên sức ép lên ngân sách thâm hụt và có thể phá ngưỡng 4% mà IMF đã quy định.

Trưởng phòng phân tích công ty Astrum Yuri Belinski

Phương Anh
theo Delo