Thủ tướng Yulia Timosenko tuyên bố, một khi khối BYUT còn nắm quyền, họ sẽ không cho phép cấp quy chế ngôn ngữ quốc gia cho tiếng Nga.

Thủ tướng Yulia Timosenko tuyên bố, một khi khối BYUT còn nắm quyền, họ sẽ không cho phép cấp quy chế ngôn ngữ quốc gia cho tiếng Nga.

“Khi lực lượng của chúng tôi còn nắm quyền, và tôi nghĩ, việc đó sẽ không thể thay đổi, chúng tôi sẽ không cho phép ai đặt ra vấn đề về ngôn ngữ quốc gia thứ hai”, – bà Timosenko tuyên bố trước Đại hội người Ucraina toàn thế giới hôm nay tại Lvov.

Theo bà, hiện nay vấn đề ngôn ngữ đã không còn nóng hổi tại Ucraina, vì thậm chí những người ủng hộ quy chế ngôn ngữ chính thức quốc gia cho tiếng Nga cũng dạy tiếng Ucraina cho con cái mình.

“Ngày hôm nay tiếng Ucraina đã hoàn toàn là mốt một cách mật thiết”, – bà Timosenko nhận định.

Phuong Anh
theo Interfax-Ucraina