(DN.ODESA) – Lãnh đạo mặt trận liên kết toàn Ukraina “Tự Do” Oleg Tjagnibok cho rằng thủ tướng chính phủ Yulia Timoshenko đã quan tâm đến tiến trình chuẩn bị cho sự kiện vào cuối xuân đầu hè hợp nhất cùng lúc bầu cử tổng thống và quốc hội.

Oleg Tjagnibok đã đề cập đến điều này trên chương trình truyền hình quốc gia tỉnh thành Vinitsa và nói rằng: “Timoshenko quan tâm đến thời điểm cuối xuân – đầu hè tiến hành bầu cử quốc hội và tổng thống cùng lúc”.

Và Tjagnibok cho rằng: “Bởi vì Bà ta sẽ là ứng cử viên tổng thống, điều này sẽ không chỉ đảm bảo giữ nguyên được vị thế của phe cánh tại Hội đồng nhân dân cấp cao (HĐNDCC) mà còn có cơ hội lớn cho khả năng thắng cử trong cuộc tranh đua chức tổng thống”.

Cũng vậy Tjagnibok bổ sung thêm, hiện thủ tướng đang cố gắng tháo gỡ khả năng và trì hoãn tiến trình tổ chức bầu cử gấp HĐNDCC, bởi bản thân thủ tướng và của đảng BIUT bị giảm sút sư ủng hộ của quần chúng do vừa rồi cùng biểu quyết với Đảng các Khu Vực vào đầu tháng Chín .

“Tổng thống có cả một hệ thống đòn bẩy có thể làm ảnh hưởng đến những tiến trình này, nhưng đã không được dùng đến chỉ vì không thể lập được quy củ trật tự chính trong nội bộ xung quanh mình và cũng chính vì vậy mà hiện nay cơ quan hành pháp – chinh quyền không tập trung mang tính tư hữu hóa. Bất luận lệnh nào của tổng thống, dù Tôi không có liên quan gì, không thể thay thế bất kỳ một viên chức chánh án quan tòa địa phương quận huyện nào cả,” – Tjagnibok phân tích..

Xin nhắc lại, 11 tháng 11, cựu Chủ tịch HĐNDCC Ukraina Arseniy Jaseniuk tuyên bố rằng nếu trường hợp biểu quyết việc bãi miễn buộc ông ta từ chức có kết quả thì đó có thể sẽ là tiền đề xấu cho sự giải tán chính phủ tiếp theo.

Trước đó, 10 tháng 11 có tuyên bố rằng ngày nay Tổng thống có thể chấp nhận được bất kỳ hình thức liên minh nào trong Quốc hội.

ND
theo Korespondent.net