Đến cuối tuần này, Quốc hội Ucraina lên kế hoạch xem xét các dự án về qui chế bãi nhiệm 6 bộ trưởng. Trước đó, các bộ trưởng ngoại giao, tài chính, quốc phòng, giao thông và thông tin đã ra đi. Xét trên quan điểm pháp lý, những từ chức này nói lên cái gì đó không ổn trong chính phủ. Các đồng sự của Thủ tướng Timoshenko cho rằng kịch bản này chỉ có lợi cho Tổng thống, là người cố đạt được việc giải tán quốc hội để củng cố vị trí của mình trước bầu cử.

 Theo pháp luật Ucraina, việc thành lập chính phủ được quyết định bởi Liên minh áp đảo trong quốc hội. Tuy nhiên, trong thành phần quốc hội hiện nay chỉ tồn tại một cách hình thức sự thống nhất của 3 đảng phái : Đảng của Thủ tướng, Đảng của Tổng thống và Blok Vladimia Litvin. Số lượng thực tế của các đại biểu tham gia vào hoạt động của Liên minh không đạt tới đa số tối thiểu là 226 đại biểu, cần thiết để phê chuẩn một quyết định nào đó.

   Nếu như các quyết định về việc bãi nhiệm được thông qua và phe đối lập bỏ phiếu đồng thuận, nhưng Đảng Vùng không ủng hộ những ứng cử viên mới.  Lối thoát ra khỏi tình hình này cho cả văn phòng Thủ tướng và Quốc hội  là bầu cử trước thời hạn và hình thành liên minh đa số mới để thành lập chính phủ.  Giả thuyết về tuyên bố bầu cử trứơc thời hạn tổng thống có thể đưa ra không ít hơn nửa năm trước bầu cử Tổng thống. Bởi vậy, Yushenko chỉ còn lại đôi tuần nữa để đi một nước cờ quyết định.

 Nền tảng cho việc quyết định việc bầu cử quốc hội trước thời hạn đã hình thành : Đại diện của giới thân cận Yushenko và Đảng Vùng đối lập đã đồng thời tuyên bố về những thay đổi về cán bộ. Đồng sự của Victor Yanukovich Aleksandr  Efremov thông báo, tại quốc hội có 6 hồ sơ về bãi nhiệm các bộ trưởng : Bộ tư pháp, bộ giáo dục và đào tạo, Bộ văn hoá và du lịch, Bộ công nghiệp, Bộ nội vụ, Bộ ý tế . Phe đối lập có các kiến nghị về công việc đối với phó thủ tướng của Timoshenko nhưng hồ sơ chưa có để trình quốc hội. Nếu như phe đối lập giải thích sự cần thiết bãi nhiệm các bộ trưởng vì chất lượng công việc chưa đạt yêu cầu, thì phe Tổng thống sẽ đưa ra vấn đề rút những đại diện của đảng mình ra khỏi chính phủ để tránh  chịu trách nhiệm về các hành động của Timoshenko.

   Các đồng sự của Timoshenko tin tưởng rằng  phe của Tổng thống đã bắt đầu thực hiện kịch bản để tiến hành bầu cử quốc hội trước thời hạn. Đại biểu quốc hội Gnatkevich cho rằng ở đây ẩn chứa các mưu toan biến chính phủ trở thành một bộ máy bất lực ” Tổng thống muốn bầu cử trước thời hạn và muốn phá hoại Liên minh.Ông ấy hoàn toàn có thể thuyết phục các bộ trưởng của mình làm đơn xin từ chức”. Ý kiến này được Bộ trưởng bộ nội vụ Lusenko chia sẻ. Ông nói : ” Kịch bản bầu cử quốc hội trước thời hạn ngay trước cuộc bầu cử tổng thống  chỉ có lợi cho một nhóm người rất nhỏ. Các chiến hữu của Timoshenko  phát biểu một cách không  chính thức rằng Tổng thống quan tâm tới bầu cử quốc hội trước thời hạn  để sử dụng sự hỗn loạn về chính trị mà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Giả thuyết này chưa có khi một tháng trước uy tín của Tổng thống  chưa đạt quá 3% còn bây giờ thì đã lên đến 7-8% sau khi ý định thành lập liên minh giữa đảng BUT và Đảng Vùng bị thất bại.

  Các nhà chính trị và chuyên gia thống nhất với nhau rằng vị thế của Thủ tướng rất vững chắc để đối chọi lại với Tổng thống.  Còn nhà chính trị kinh tế học Ermolaev đưa ra phỏng đoán mùa thu năm nay  một đợt khủng hoảng mới sẽ bùng phát và rất ảnh hưởng đến tâm lý của các cử tri.

Trần Mai Tùng
theo Người ký giả

»Cùng chủ đề