15:41. Vấn đề khí đốt giữa Nga và Ucraina chưa được giải quyết xong. Thủ tướng Yulí Timosenko thông báo như vậy sau cuộc gặp với thủ ưtớng Nga V.Putin ngày hôm nay tại Astan.

“Chúng tôi đã thảo luận vấn đề hoạt động ổn định của hệ thống vận chuyển khí đốt của Ucraina và việc bơm khí vào hầm chứa ngầm. Mọi vấn đề còn đang được thảo luận và chúng tôi chưa có đi đến quyết định tính đến phút này. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp trung gian, cho phép đảm bảo hệ thống vận chuyển khí đốt hoạt động ổn định trong giai đoạn thu-đông”, – bà Timosenko nói.

Bà cũng cho biết, trong cuộc gặp gỡ hai bên đã bàn vấn đề hợp tác với liên bang Nga cùng vượt qua khủng hoảng kinh tế.

Về phần mình ông V.Putin cho biết, Nga đang xem xét cơ hội bán khí đốt thiên nhiên cho Ucraina để thanh toán tiền vận chuyển khí đốt của Nga trong thời hạn 5 năm (qua lãnh thổ Ucraina). “Chúng tôi đã thảo luận vấn đề thanh toán tiền khí đốt bằng tiền vận chuyển của 5 năm tới. Như vậy thì rủi ro sẽ lớn đối với Nga, nếu tính đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Ucraina”, – ông Putin nói, ông cho biết Nga đã đưa ra với Ucraina một số đề xuất và sẵ sàng tiếp tục thương lượng.

“Còn về các hầm chưa khí ngầm của Ucraina thì việc chứa khí phải được thực hiện ngay bây giờ, chính vào giai đoạn này. Vì nếu hầm ngầm của Ucraina không chứa đủ khí đốt nền kinh tế Ucraina và lĩnh vực công nghiệp tiêu thụ khí đốt sẽ không thể vận hành bình thường trong kỳ thu đông. Khoảng 15 tỷ m3 khí đốt trong hầm ngầm cộng thêm lượng khí đốt mua phục vụ nhu cầu tiê thụ trong nước của Ucraina. Đây là sơ đồ công nghệ phức tạp và nền kinh tế Ucraina không thể tồn tại nếu thiếu khí đốt trong hầm ngầm. Có nghĩa là khí đốt phải được bơm ngay bây giờ, vào lúc này. Lượng khí này trị giá 5 tỷ đô la, chính xác là 4,7-4,8 tỷ đô la”, – ông Putin nói, đồng thời nhấn mạnh, có vấn đề với việc thanh toán lượng khí này.

“Trong điều kiện khủng hoảng hiện nay của Ucraina thì đây là khó khăn lớn. Nga hiểu điều đó. Vì vậy chúng tôi đã bàn đến khả năng dùng phí vận chuyển trong năm năm để thanh toán”, ông Putin nói.

Lê Tâm
theo RBK-Ucraina