Sau thư trả lời của tổng thống Victor Yushenko trước thông điệp của tổng thống LB Nga Dmitri Medvedev thủ tướng Ucraina Yulia Timosenko đã có tuyên bố về quan hệ Nga – Ucraina. Bà nhấn mạnh, can thiệp vào công việc nội bộ của Ucraina là hành động không thể chấp nhận.

“Mặc dù đường lối đối ngoại là đặc quyền theo hiến pháp của tổng thống nhưng tôi không thể im lặng trước những sự kiện mới đây trong quan hệ Nga-Ucraina. Do tính chất quan trọng của nó tôi không thể không lo ngại trước cấp độ cao của cuộc khẩu chiến công khai xung quanh quan hệ này”, – tuyên bố của bà Timosenko nêu rõ.

Thủ tướng nhấn mạnh, ý thức trách nhiệm đối với đất nước đối với bất kỳ chính trị gia nào là phương tiện tốt để kiềm chế cảm xúc trong bất kỳ tình huống nào, kể cả tình huống phức tạp nhất.

“Trên cương vị thủ tướng tôi đã và đang làm tất cả những gì có thể để củng cố sự hợp tác hai bên cùng có lợi giữa Ucraina và Nga, trước hết là trong lĩnh vực kinh tế mà chính phủ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ tiếp tục hành động như vậy trên bất kỳ cương vị nào mà nhân dân giao phó”, – bà Timosenko nói.

Thủ tướng đảm bảo rằng quan hệ với Nga bà đã và sẽ xây dựng theo nguyên tắc bình đẳng, vì quyền lợi quốc gia, hai bên cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

“Trong đó Ucraina sẽ độc lập, không có sự can thiệp bên ngoài, lựa chọn đường lối đối nội và đối ngoại của mình, trong đó có đường lối trong lĩnh vực xã hội. Chúng tôi sẽ độc lập nghiên cứu quá khứ của đất nước chúng tôi, độc lập định ra các trật tự cho hiện tại, độc lập xây dựng tương lai cho chính mình”, – bà Timosenko tuyên bố.

Bà nhấn mạnh, việc Ucraina thực hiện chủ quyền của mình, xây dựng dân tộc chính trị của mình không phải và không thể được xem như đường lối chống lại bất kỳ ai.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu suy nghĩ của các đối tác tại phương Đông và phương Tây, tôn trọng quyền lợi của họ, nhưng can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi là việc không thể chấp nhận. Tôi mong muốn các nhà ngoại giao các cấp Ucraina và Nga sẽ xử lý các vấn đề không thể tránh trong quan hệ giữa bất kỳ các nước nào, không bằng con đường đối đầu và khẩu chiến công khai, mà xử lý bên bàn đàm phán.

Tôi cũng cho rằng không thể chấp nhận bất kỳ quãng nghỉ nào trong sự nghiệp phát triển hợp tác giữa Ucraina và Nga. Chính phủ của chúng tôi sẽ hành động xuất phát từ chính phương châm đó”, – bà Timosenko tuyên bố.

Phuong Anh
theo Correspondent

»Cùng chủ đề