“Tôi tin tất cả các lực lượng chính trị của Ucraina sẽ hợp nhất lại”, – thủ tướng Ucraina Yulia Timosenko phát biểu trên các chương trình truyền hình hôm chủ nhật. Theo bà, BYUT, đảng khu vực, khối Litvin và đa số khối NU-NS “đã đồng ý hợp nhất lại vì mọi người, chứ không phải chỉ là tuyên truyền”.

Bà Timosenko nhắc lại rằng chính bà đã kêu gọi nên nhanh chóng bỏ qua mọi bất đồng chính trị. Và bản thân “từ lúc đó đã bắt đầu hoạt động để thống nhất”.

“Thương lượng diễn ra rất khó khăn, nhưng vẫn được tiến hành. Tiếc là đến ngày hôm nay ông Yakunovich đã đặt dấu chấm hết cho chúng, – thủ tướng nói. – ông ấy đã đơn phương ra khỏi quá trình thương lượng với những tuyên bố to tát”.

Trong số các nhiệm vụ cấp bách bà Timosenko một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải cách Hiến pháp: “Để đấu tranh với khủng hoảng kinh tế đầu tiên cần vượt qua khủng hoảng chính trị”, – bà tuyên bố. “Hiến pháp sửa đổi năm 2004 đã làm suy yếu nhà nước. Cần phải sửa đổi Hiến pháp ngay lập tức, vì hiến pháp hiện hành chỉ dẫn đến sự suy tàn của quốc gia”.

Với mục đích đó “mà cùng với thương lượng để hợp nhất chúng tôi đã vất vả xây dựng các sửa đổi cho Hiến pháp, những sửa đổi đó cần được thi hành sau khi tiến hành trưng cầu dân ý toàn dân”, – bà Timosenko tuyên bố. Theo bà, trong các sửa đổi này không hề có việc kéo dài thời hạn nhiệm kỳ của Rađa Tối cao, lẫn việc quốc hội bầu tổng thống, và hạn chế tự do ngôn luận. Bà nói thêm rằng các cuộc thương lượng trước bị dừng lại chính vì yêu cầu đưa điều khoản quốc hội bầu tổng thống vào Hiến pháp. Còn về phần ông Yakunovich, bà Timosenko cho biết, “ông ấy đã đề nghị với những sửa đổi hết sức lạ đời như ấn định giới hạn tuổi ứng cử viên tổng thống là 50”. Thủ tướng khẳng định bà đã dứt khoát từ chối.

“Sự hợp nhất đã gần như được hoàn tất. Lực lượng chính trị của chúng tôi đã có những nhượng bộ lớn, chưa từng có trước đây”, – bà Timosenko nói. “Rất tiếc là những tham vọng cá nhân, quyền lợi riêng lại một lần nữa chiến thắng…Hôm nay tốt hơn là chẳng nên nói gì đến các bất đồng đã tác động đến công việc của tôi. Hôm nay tôi phải đổi mặt với khủng hoảng, còn mọi người xung quanh thì cố tình chống lại nỗ lực của tôi, nhưng tôi sẽ không lùi dù chỉ một bước”.

Thủ tướng cũng cảm ơn các đồng nghiệp trong khối, trong liên minh dân chủ, đã chuẩn bị cho việc thành lập liên minh.

Phuong Anh
theo UNIAN