Thủ tướng Ucraina Yulia Timosenko tin vào khả năng quốc hội sẽ vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống Victor Yushenko đối với luật quy định NBU phải bổ sung 9,8 tỷ grivna cho ngân sách nhà nước để chi phí cho công tác chuẩn bị Euro-2012.

>> Yushenko phủ quyết luật chi phí cho Euro-2012
>> Tymoshenko: Quốc hội sẽ khắc phục phủ quyết của Tổng thống về Euro-2012

“Ông Victor Yushenko đã áp dụng quyền phủ quyết đối với luật quy định chi gần 10 tỷ grivna cho Euro-2012. Luật này được gần 400 đại biểu thông qua tại quốc hội với sự ủng hộ nhất trí của liên minh và phe đối lập”, – tuyên bố chính thức của thủ tướng nêu rõ.

“Hành động phản đối của người đứng đầu nhà nước đối với việc tổ chức Euro-2012 mang tính chất tàn nhẫn đối với Ucraina, và xuất hiện mối nghi ngờ rằng việc phá hoại Euro-2012 trở thành công nghệ chủ yếu và rất không trung thực để ông Yushenko đấu tranh chống lại tôi với tư cách là đối thủ tại cuộc bầu cử tổng thống sắp tới”, – bà nói thêm.

Thủ tướng tuyên bố, phủ quyết các luật chống khủng hoảng và phong toả các nghị quyết chống khủng hoảng của chính phủ đã trở nên thói quen và nguyên tắc thường nhật của tổng thống.

“Tôi tin rằng: bất chấp sự chống cự của ông Yushenko quyền phủ quyết luật về Euro-2012 sẽ được vượt qua, tiền sẽ được cấp, và giải đấu sẽ diễn ra tại Ucraina, và sẽ được diễn ra thành công”, – bà Timosenko nói.

Xin nhắc lại với bạn đọc, tổng thống Victor Yushenko đã phủ quyết luật quốc hội dùng để buộc NBU phải nộp bổ sung ngân sách quốc gia 9,8 tỷ grivna cho công tác chuẩn bị Euro-2012.

Phuong Anh
theo Correspondent