Nhìn chung lượng khí đốt tiêu dùng ở Ukraina đã giảm được 6% trong năm 2017.

Dân chúng sử dụng khí đốtít đi trong năm 2017 so với năm 2016 là 6% – ở mức 11,2 tỉ mét khối, còn công nghiệp cũng giảm tiêu dùng 6% – đạt mức 9,1 tỉ mét khối khí đốt.

Cơ quan báo chí của tập đoàn nhà nước “Naftogaz Ukraina” thông báo dữ liệu tiêu dùng khí đốt.

Sản xuất nhiệt cho nhu cầu nhân dân trong năm 2017 giảm 19% (4,6 tỉ mét khối khí đốt). Sản xuất nhiệt năng cho các cơ quan ngân sách và công nghiệp  giảm 37,5% (1 tỉ mét khối).

Tiêu dùng do nhu cầu công nghệ khai thác, vận chuyển và phân phối trong năm 2017 tăng lên 16% – 4,4 tỉ mét khối. Sự gia tăng khí đốt công nghệ do Nga gia tăng vận chuyển khí đốt tới Liên minh Châu Âu.

Như TTX Unian đã đưa tin, theo các dữ liệu của “Naftogaz” trong năm 2017 Ukraina đã sử dụng 31,9 tỉ mét khối khi đốt, ít hơn năm 2016 4%.

Nguồn: TTX Unian              

»Cùng chủ đề