Diễn biến lãi suất trên thị trường ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh hạ, điều chỉnh trước hạn như một xu thế tất yếu trong điều kiện cả người đi vay và người cho vay đều gặp nhiều khó khăn.