Phó thư ký thứ nhất của Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraina (SNBOU ) Mikhail Koval tuyên bố rằng, trong trường hợp tiếp tục tồn tại tham nhũng như từ trước tới nay thì nhà nước sẽ lâm vào thế giữa cái chết và sự sống còn. Ông Koval tuyên bố trước báo giới ở Brussels sau khi kết thúc cuộc họp nhóm công tác Ukraina-NATO mà ông tham gia, PV thường trú của TTX Unian đưa tin từ Brussel.

“Cuộc chiến tranh mà nước láng giềng phía bắc của chúng tôi triển khai không cho một khả năng nào để trì hoãn quá trình đấu tranh chống tham nhũng. Nếu tham nhũng vẫn sẽ tiếp tục thì nó sẽ đặt quốc gia chúng tôi vào thế giữa cái chết và sự sống còn. Khẩu hiệu chính của chúng tôi: Tất cả đều bình đẳng trước pháp luật và phải chịu trách nhiệm theo luật định về những tội đã gây ra. Và khi đó tất cả đều sẽ bình đẳng trước pháp luật, và chúng tôi sẽ chiến thắng”, – ông Koval quả quyết.

Ông Koval thông báo rằng, công tác bài trừ tham nhũng đang “gặp nhiều khó khăn”. Chúng tôi trong cơ quan an ninh và quốc phòng đánh giá điều này như là một phần của chiến tranh Hybrid mà nước Nga triển khai ở Ukraina. Tham nhũng có gốc Ukraina thuần túy cũng đều có dấu vết Nga ở đó. Tôi muốn nói tới việc nước Nga trong vòng nhiều năm khống chế việc cắt cử và đề xuất cán bộ lãnh đạo ở Ukraina, kể cả ở bộ quốc phòng và các cơ cấu cơ quan an ninh. Hãy nhớ ai là lãnh đạo cơ quan an ninh SBU của Ukraina. Đó là một công dân nhà nước khác. Ai là người lãnh đạo cơ quan an ninh (SBU) trước cách mạng phẩm giá? (ông A.Klimenko, một người mà theo điều tra của báo chí là thuộc cơ quan mật vụ Nga, hiện đang sống ở Moskva -ND).

Ngoài ra, những người lãnh đạo do được bổ nhiệm dưới sự ảnh hưởng của Nga đã từng thông qua nhiều văn bản pháp quy xúc tiến cho nạn tham nhũng trên phạm vi toàn quốc gia. Và những vụ hình sự hiện nay khẳng định điều này”, – ông Koval thông báo chi tiết hơn.

Liên quan tới điều này ông Koval dẫn những dữ liệu thống kê mà theo đó trong vòng 9 tháng của năm nay các cơ quan điều tra đã truy cứu trách nhiệm hình sự 1 ngàn 973 người, trong số đó có 474 người làm việc trong cơ cấu thực thi pháp luật, kể cả 35 người trong cơ quan công tố, 36 người trong cơ quan bộ nội vụ, 38 người trong cơ quan thuế vụ, 44 người trong cơ quan hải quan, 40 người trong cơ quan an ninh SBU, 41 người trong cơ quan lực lượng vũ trang. “Các bạn hãy tự làm lấy kết luận”, – phó thứ ký Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng (SNBOU) nhấn mạnh.

Như TTX Unian đã thông báo, giám đốc Văn phòng chống tham nhũng quốc gia (ACB – The AntiCorruption Burau), ông Archom Sytnik tuyên bố rằng các nhà thám tử của cơ quan ông đã bắt đầu hình thành hồ sơ đối với một loạt các quan chức do tình nghi có hành vi tham nhũng và sẽ sẵn sàng mở hồ sơ tố tụng-hình sự ngay lập tức sau khi Văn phòng chống tham nhũng quốc gia có công tố riêng của mình (hiện đang tổ chức thi tuyển dụng công tố – ND).

Ông Sytnik  gọi nạn tham nhũng là “nguy cơ lớn nhất cho nền chủ quyền của Ukraina.

“Có thể nhiều người không nhận thức được điều này, nhưng nếu như chúng tôi không làm được điều này trong vòng 1-1,5 năm thì trong quốc gia sẽ hỗn loạn. Điều này là đáng sợ nhất. Sự hỗn loạn này có thể liên quan tới từng người. Trong đó kể cả tôi. Bởi vậy cần phải đoàn kết để làm điều này. Và phải làm rất nhanh”, – giám đốc Văn phòng chống tham nhũng quốc gia, ông Archom Sytnik nhấn mạnh.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề