Làng Sen – Người Việt của mình ơi!
Gian nan, vất vả, đã quen rồi
Đoàn kết – Cộng đồng chung sức lại
Chống bọn gian tà, cướp mồ hôi

Quê hương gửi đến lời chia sẻ
Nắng hồng, mai sẽ lại về thôi
Cố gắng, chung vai ơi các bác
Cơ đồ, sự nghiệp – chớ để trôi./.

25-05-2016