Cơ quan cục thống kê nhà nước cồn bó các dữ liệu.

Trong thông báo nếu những quốc gia đầu tư hàng đầu gồm:

Cộng hòa Cyprus – 10 201 triệu đô la (25,7%), Hà Lan – 6 560 triệu đô la (1,5%), Nga 4 393 triệu đô la (11,1%), Anh – 2193 triệu đô la Mỹ, chiếm 5,5%.

Tổng khối lượng đầu tư trực tiếp trên một người dân tình tới tháng 10 năm nay là 39 719 đô la, Như vậy, trong 9 tháng năm 2017 tăng trưởng đầu tư trực tiếp là 2215,8 triệu đô la.

Như vậy tính bình quân đầu người trong năm 2017 tiền đầu tư nước ngoài là 934,5 đô la Mỹ, trong khi đó tính tới tháng 1 năm 2014 đầu tư trực tiếp tính cho mỗi người dân là 1249,8 đôla Mỹ.

Lưu ý rằng các chuyên gia cũng đánh giá những điều cản trở các nhà đầu tư và doanh nghiệp ở Ukraina. >>гальмує бізнес

Nguồn: Politeka

»Cùng chủ đề