Tiền thuế đạt 3,4 tỷ grivna bởi Nguyễn Quang

(DN.ODESA) – Theo thông báo của cơ quan thuế vụ Odessa(GNA), trong năm qua người dân Odessa đã nộp vào ngân sách nhà nước một khoản tiền thuế là 3,4 tỷ grivna .

Theo báo cáo của GNA thì tiền thuế năm qua nhiều hơn năm 2007 là 1 tỷ 135,1 triệu grivna. Còn đóng góp vào ngân sách địa phương là 2 tỉ 601,6 triệu grivna, tăng 521,1 triệu so với năm 2007.

Trong các đối tượng nộp thuế, thì các doanh nghiêp nộp khoảng 1 tỉ 779 triệu grivna, tương đương 44% tổng số tiền.

Trong đó, thì đóng góp lớn nhất là nhà máy sản xuất thiết bị cảng biển – 8,7%, ngành đường sắt – 8,3%, cảng Odessa – 3,51%, cảng phía Nam – 2,8%, cảng Ilichevsky – 2, 1%, nhà máy sản xuất ruợu – 1,5%, và chợ cây số 7 là 1,3%.

Phamxuan
theo Rian