Tiền dư chưa dùng tới sẽ được để trên tài khoản bằng ngoại tệ. Quyết định được chính phủ thông qua ngày 11 tháng 1 năm 2018.

Nói riêng, HĐBT đã thoongq au quyết định “về thay ffooir mục số 6 của Trận tự gửi tiền ngân sách trên các tài khoản của kho bạc nhà nước và tiền trên các tài khoản ngoại tệ của ngân sách nhà nước”.

Những sự thay đổi tiên liệu tạm thời bố trí tiền dư thừa của tài khoản thống nhất của kho bạc trên các tài khoản gửi có thời hạn bằng ngoại tệ.

Trước đó tiền ngân sách trong kho bạc chỉ được gửi bằng đồng Hrivnia.

Như đã thông báo, tình hình tới ngày 1 tháng 12 năm 2017 số dư của tài khoản thống nhất của kho bạc là 54,104 tỉ Hrivnia, nhưng tới ngày 1 tháng 1 năm 2018 số dư tụt xuống chỉ còn 5,099 tỉ Hrivnia.

Nguồn: ePravda

»Cùng chủ đề