Tiền thu nhập tổng hợp của công dân nhận được trong năm 2017 là 73,1 tỉ Hrivnia, trong năm 2018 con số này gia tăng lên 16% nhiều hơn, so với năm trước.

Số công dân trong năm 2018 khai báo quyền được giảm thuế so với cùng ký năm trước tằng lên 4%, đạt mức 143 ngàn người. Tông số thuế đối với  thu nhập cá thể đười hồi lại là 265,7 triệu, nghĩa là 51,4 triệu (24%) nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước.

Dự báo của bộ tài chính cho biết, lương bình quân trong năm 2019 sẽ là 10 129 Hrivnia. Đồng thời con số này cũng có thể sẽ tăng lên mức 11 451 Hrivnia trong năm 2020, và lên mức 12 835 trong năm 2021.

Lương hưu bình quân tính tới tháng 1 năm 2019 là 2645,6 Hrivnia, tằng 6,7%, hay là 165,6 Hrivnia cao hơn mức năm trước – 2018.

Theo dữ liệu của Quỹ tiền hưu tới tháng 1 năm 2019 tổng số người huoqwngr lương hưu là 11,47 triệu người.

  • HĐBT tiền tệ hóa trợ cấp

HĐBT dự định tiền tệ hóa các khoản trợ cấp kể từ tháng 3 năm 2019. Theo lời bộ trưởng các chính sách xã hội Andrey Reva trong phieebn họp với sự tham gia của thủ tướng và một số các bộ trưởng liên quan – “UkrPochta”, “Naftogaz”, “Quỹ hưu”, các tổ chức xã hội đã thông qua quyết định chính trị về việc các chế độ trợ cấp sẽ được tiền tệ hóa (quy ra tiền mặt) kể từ tháng 3 năm 2019. Cơ chế tra tiền mặt được khởi động từ tháng 1 năm 2019 và sẽ thực hiện thí điểm trả bằng tiền mặt và theo tài khoản kể từ tháng 3 để xem cơ chế hoạt động như thế nào”, – bộ trưởng Reva cho biết.

“Có 4 triệu người được hưởng trợ cấp mà số lượng bình quân là 1,5 ngàn Hrn (vào mùa sưởi ấm). Đó là khoảng 6 tỉ Hrn trong 1 tháng phải thanh toán bằng tiền mặt”, – ông Reva cho biết.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề