Trong năm 2014 lần đầu tiên trong thế kỷ 21 xuất khẩu nông sản của Ukraina cao ngang bằng xuất khẩu kim loại của ngành luyện kim. Trong những năm 2000 Ukraina đã trở thành quốc gia xuất khẩu kim loại. Trong thời gian dài ngành luyện kim đã chiếm một nửa tổng xuất khẩu của Ukraina và có cơ hội gia tăng giá thị trường tích cực do nhu cầu lớn đến từ nền công nghiệp Trung Quốc và lĩnh vực xây dựng từng là những nguyên nhân chính của tăng trưởng kinh tế ở Ukraina trước năm 2008.

Xem thêm: Ukraina gia tăng hơn gấp đôi xuất khẩu nông sản vào Trung Quốc trong 7 tháng qua

Tuy nhiên về xuất khẩu kim loại bị một đòn nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009, và sau đó là giảm nhu cầu sát thép ở Trung Quốc và trên thế giới. Trừ đó xuất khẩu sắt thép của Ukraina giàm đáng kể – 1,5 lần.

Biểu đồ cơ cấu xuất khẩu, trên biểu đồ: màu đỏ – XK Kilm loại; màu xanh – XK nông nghiệp; màu lá cây – XK khác >>

Trong khi đó một ngạch xuất khẩu khác ở Ukaina đã trỗi dậy thay thế cho xuất khẩu sắt thép – ngành nông nghiệp cõ xuất khẩu lớn và truyền thống. Trong năm 2014, lần đầu tiên trong thế kỷ 21, khối lượng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp đã vượt mức xuất khẩu kim loại. Xét đến việc nhiều xí nghiệp luyện kim đặt trên lãnh thổ có chiến sự ở Donbass và xu hướng trong nền kinh tế thế giới thì có lẽ vai trò mới trong xuất khẩu của Ukraina sẽ là sự gia tăng xuất khẩu nông sản.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề