Tín dụng stand-by của IMF sẽ được Ucraina sử dụng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ nước ngoài. Đây là thông báo của bà Jayla Pazarbaziola.

“Nhờ đó sẽ giải phóng được số tiền vốn dành cho chi phí cơ bản như lương hưu và chăm sóc sức khoẻ”, – bà nói khi bình luận về việc chi tín dụng lần chuyển hai cho Ucraina, thông tin này được trang web của Quỹ đăng tải.

Bà Pazarbaziola cho biết, mục đích sử dụng như trên được IMF chấp nhận.

Như tin đã đưa, chính phủ Ucraina đề nghị IMF gửi trực tiếp phần hai của khoản tín dụng stand-by để bù thâm hụt ngân sách, trong khi thường thì tiền của

Quỹ được ngân hàng quốc gia nhận để điều tiết cán cân thanh toán.

Ngày hôm qua hội đồng giám đốc IMF đã phê chuẩn khoản tín dụng lần hai cho Ucraina trị giá 2,8 tỷ đô la.

Ngay sau đó bà Jayla Pazarbaziola đã thông báo qua điện thoại từ Washington rằng Ucraina có thể được nhận khoản chuyển thứ ba của chương trình tín dụng stand-by trị giá gần 3 tỷ đô la sau ngày 15-6, ngày Quỹ sẽ họp phiên sau để xem xét chương trình tín dụng này.

Phuong Anh
theo Sự thật Ucraina, Podrobnosti