Trưởng công tố tối cao Ukraina Yuri Lutsenko thông báo rằng trong quá trình điều tra đã đạt được thỏa thuận với các thành viên của tổ chức tội phạm Yanukvich, những người đã chỉ ra các cách thức biển thủ tài sản quốc gia của chế độ Yanukovich.

Theo lời ông Lutsenko quyết định của tòa án đã không có khiếu nại phúc thẩm kháng án trong suốt một tháng qua và đã bắt đầu có hiệu lực ngày 28 tháng 4.

Theo lời Lutsenko, tổng số tiền tịch thu vào khoảng 1,5 tỉ đô la. “Số tiền bị đánh cắp thông qua một sơ đồ có tổ chức đặc biệt được đưa vào Giấy có giá của nhà nước. Khoảng 100 tài khoản mà các thành viên của nhóm tội phạm Yanukovich sử dụng để chuyển vào Giấy có giá”, – ông Lutsenko giải thích.

Ông Lutsenko cho biết, nhờ sơ đồ phạm tội này mà Nhóm Yanukovich nhận tiền lợi tức hàng tháng và đem mua trái phiếu nhà nước, hơn thế, những tác vụ này được tiến hành bằng tiền ngoại tệ với lợi tức 8% năm.

Trưởng công tố cho biết, ngày hôm nay kết thúc việc chuyển tiền 1,5 tỉ đô la của cựu tổng thống Yanukovch trên 100 tài khoản khác nhau vào tài khoản của kho bạc nhà nước.

“Không dưới 1,5 tỉ đô la, nghĩa là vào khoảng 40 tỉ Hrivnia hiện đang được chuyển khoản vào kho bạc. Tại sao quá trình lại lâu? Bởi vì đó là cả trăm tài khoản mà các thành viên của Nhóm Yanukovich sử dụng để mua Giấy có giá. Tác vụ này hiển nhiên là sẽ kết thúc trong ngày hôm nay (29 tháng 4)”, – ông Lutsenko tuyên bố.

Về sau, trong ngày 29 tháng 4, ông Lutsenko viết thông báo trên Fb rằng đã hoàn tất việc chuyển 1,5 tỉ đô la tiền của chế độ Yanukovich.  “Việc chuyển 1,5 tỉ đô la tiền phạm tội của các quan chức Yanukovich đã hoàn tất. Các cán bộ ngân hàng OschadBank  đã thực hiện thành công các tác vụ chuyển tiền từ 100 tài khoản khác nhau. Nếu là tiền mặt thì đó là số tiền nặng 15 tấn !”, – ông Lutsenko viết.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề