Khối lượng tiền cá nhân chuyển về Ukraina từ nước ngoài trong ba quý năm 2018 là 8,2 tỉ đô la. Có trên vài chục quốc gia có người chuyển tiền cá nhân về nước.

Báo “Slovo I dilo” công bố biểu đồ Infographics như sau. Nhiều tiền chuyển về nhất từ Balan (2,7 tỉ đô la), Nga (822 triệu đô la) và Hoa Kỳ (631 triệu đô la).

Nguồn: Slovo i dilo

»Cùng chủ đề