Tỉ phú “ngã ba sông” bởi Nguyễn Quang

Tại ngã ba sông Bạch Hạc (Phú Thọ), có rất nhiều thanh niên trở thành tỉ phú từ những chiếc tàu chạy tàu hàng.