Có 600 tấn hàng viện trợ nhân đạo của Thụy Sỹ đã được chuyển vào lãnh thổ bị chiếm đóng ở tỉnh Donetsk. Cơ quan biên phòng Ukraina thông báo.

Số hàng viện trợ gồm 30 xe tải từ Đại sứ quán Thụy Sỹ ở Ukraina đã được chuyển vào lãnh thổ bị chiếm đóng, qua cửa thông hành Novotroitske vào tỉnh Donetsk cho người dân ở đây.

Nguồn: Pravda

»Cùng chủ đề