Trong tài liệu, đặc biệt, quan điểm của Thượng viện được nói rằng “Crưm là một phần của lãnh thổ có chủ quyền của Ukraina”
Ủy ban hồ sơ của thượng viện Quốc hội Hoa Kỳ, trong đó đề cập đến các vấn đề chính sách đối ngoại, đã bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết tại Thượng viện lên án nỗ lực của Moscow nhằm sáp nhập Crưm của Ukraina.
Điều này đã được Đại sứ quán Ukraina tại Hoa Kỳ cho biết hôm thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2018.
“Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về các vấn đề Quốc tế đã phê duyệt và đề nghị Thượng viện Quốc hội phê chuẩn nghị quyết lên án những nỗ lực bất hợp pháp của Nga chiếm giữ Crưm”, bộ ngoại giao Ukraina lưu ý.
Trong tài liệu, đặc biệt, xác nhận quan điểm của Thượng viện rằng “Crưm là một phần lãnh thổ có chủ quyền của Ukraina”. Ngoài ra, cần lưu ý rằng chính sách của Hoa Kỳ nên chống lại những nỗ lực để thay đổi quy chế, bản đồ nhân khẩu học hoặc bản chất chính trị của Crưm…

Nguyễn Vinh

»Cùng chủ đề