Tại Minsk các cuộc thương lượng ba bên nhóm tiếp xúc và các nhóm công tác về điều tiết tình hình Donbass đã kết thúc. Như đại diện đặc bieeth của OSCE Martin Seidic thông báo, thương lượng đã có tính chất tích cực, TTX Belta đưa tin.

“Hôm nay chúng tôi có công tác rất xây dựng không chỉ trong cuộc họp thường  kỳ, mà cả trong các phân nhóm. Công tác quả thật có tiến bộ. Đã thảo luận các đề tài khác nhau. Trong phân nhóm kinh tế vấn đề thảo luận là phục hồi cấp nước và trả tiền hưu ở Donbass”, – ông Seidic nói.

Nhóm công tác về an ninh thảo luận tình hình ở Sirokino và vấn đề thoái lui vũ khí. “Hy vọng có thể thông qua giải pháp vào lần sau về vấn đề này”, – đại diện OSCE nói. Ông cho biết thêm rằng, trong cuộc họp phân nhóm về các vấn đề nhân đạo “cũng có những tiến triển”.

Theo lời ông Seidic, lần gặp sau của nhóm sẽ sau hai tuần nữa. “Tôi nghĩ lần sau, sau hai tuần, chúng tôi có thể hy vọng những bước đi nào đó cụ thể”, – ông nói.

Lưu ý rằng, vào đầu tháng 6 đại diện OSCE trong nhóm tiếp xúc về Ukraina Haydi Tallyavini đã từ chức. Nguyên nhân từ chứ là mệt mỏi vì thương lượng. Vị trí của bà hiện nay do đại sứ Áo ở LHQ Martin Seidic đảm nhận

Nguồn: “LB.ua”

»Cùng chủ đề